Heinäkuun alussa selvittelin terveyskeskuksesta millaisin toimintamenetelmin läheisväkivaltaa Joutsassa tunnistetaan ja miten ohjaus on järjestetty. Ajanvaraus ei ollut tietoinen tunnistustyökaluista, toimista tai vastuuhenkilöistä, mutta kertoi: jos lääkäriaikaa tarvitsee niin menee elokuun loppupuolelle. Soitin palveluohjaajalle, hän suositteli Nollalinjalle soittamaan. Mielenkiinnosta soitin. Nollalinjalla kummastelivat heille tapahtuvaa ohjausta. He eivät voi toimia kuten viranomaiset. Nollalinja neuvoo ja ohjaa viranomaisille avaamaan tilanteen. Joten pompottelu palautti takaisin lähtöruutuun…

Pohdin: Palveluiden etsiminenhän ei saa jäädä asiakkaan vastuulle.

Väkivaltaa jos halutaan tunnistaa ja jos tulee huoli lapsista esille, niin tällöin jokaisen tehtävää hoitavan on toimittava lakien ohjaamana jopa heti poliisille ilmoittaen. Kynnys on matala lastensuojeluilmoitusten tekoon.

Työkalut tunnistuksessa ja ohjauksessa ohjaa samalla kirjauksia ja toimia. Asenteiden ohjaama mielivalta estyy työkaluin toimittaessa. Lastensuojeluilmoitusten kauttahan sosiaalitoimi saa objektiivista tietoa. Vaikka olisi tiedossa, että lapsi olisi jo lastensuojelutoimien piirissä, niin silti ilmoitus on tehtävä, jos saa tietoonsa seikkoja, jotka saattavat vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. Terveydenhuolto jos laiminlyö tehtävänsä, niin monialainen yhteistyö estyy. Sosiaalitoimi saattaa olettaa, että tilanne ei ole vakava koska lastensuojeluilmoitusta eivät ole saaneet. Toki monialainen yhteistyö terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja poliisin kanssa tulisi olla molemminpuolista tietojen vaihtoa. Poliisi pitkälle luottaa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon harkintaan ja toimiin.

Laithan ohjaavat puuttumaan ja toimiin, jos tietoon tulee jonkin tahon laiminlyöneen tehtävänsä tai virheitä havaitaan tai epäillään toimissa. Itsekriminointisuojahan on viranomaisellakin. Suoja ei ole monialainen, puuttumattomuuskin voi jo olla rikos ja saattaa edelleen johtaa uusiin virheisiin/ laiminlyönteihin.

Kukahan kunnassa koordinoi/ vastaa viime kädessä monialaisista lakisääteisistä toimista?

Muotoilin kirjoitukseni laajaa monialaista ajattelua kehittämään.

Timo Valkonen
työvalmentaja (sosiaalialan eat)
Kangasniemi

 

Tagged with →