Nelostien liikenneturvallisuutta parannetaan automaattisella nopeusvalvonnalla Vaajakosken ja Lusin välillä. Liikenneviranomaiset ja poliisi ovat yhteistyössä laatineet suunnitelman automaattivalvontajärjestelmän rakentamiseksi. Järjestelmä koostuu valvontapisteistä laitteineen sekä tienkäyttäjän tiedottamiseen liittyvistä automaattivalvonnan tiedotustauluista ja toistomerkeistä.

Kameratolppia sijoitetaan onnettomuushistorian perusteella merkittävimpiin riskipaikkoihin ja valvontaa on ainoastaan sellaisissa tien osissa, joissa ylinopeudet ovat yleisiä. Joutsan alueelle sijoitetaan kuusi automaattivalvontapistettä, ja käytännössä niillä valvotaan risteysalueita. Kameratolppia tulee valtatielle Joutsan taajaman pääliittymään Huttulan kohdalle, Tammihaaran risteykseen ja Leivonmäen taajaman liittymään huoltoaseman kohdalle.

Jokaista risteystä valvoo kaksi kameratolppaa, joten pohjoiseen ja etelään menevät kaistat saavat kukin oman valvontapisteensä tietyin välimatkoin. Seuraavat valvontapisteet Jyväskylään mennessä sijoitetaan Toivakan risteykseen ja Vaajakoskelle. Etelän suuntaan mennessä ensimmäinen kameratolppa tulee vastaan Hartolan taajaman kohdalla. Automaattivalvontapisteiden rakentaminen alkaa syyskuussa tolppien ja tarvittavien sähköliitäntöjen osalta.

Kaiken kaikkiaan tieosuudelle asennetaan tämän syksyn aikana 23 automaattivalvontapistettä, joista kymmenen sijoitetaan Keski-Suomen puolelle.

– Liikenneturvallisuustilanne tuolla välillä on niin huono, että järjestelmä on erittäin perusteltua rakentaa. Tässä ei ole kyse mistään valtion pohjattoman kassan kartuttamisesta, liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen Keski-Suomen ely-keskuksesta vakuuttaa.

Ensiksi välille valmistuvat tolpat, ja poliisi asentaa sitten myöhemmin tolppiin kamerat. Automaattisen nopeusvalvonnan alkamisesta tiedotetaan vielä erikseen, sitten kun se on ajankohtaista.

– Automaattivalvontapisteet ovat uusinta mallia, mitä poliisilla ylipäänsä on käytössä. Jokaisessa tolpassa on kamera, ja siitä oletuksesta voi lähteä, että ne ovat koko ajan toiminnassa, kertoo ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisilaitokselta.

Info

  • Vaajakosken ja Lusin väliselle valtatieosuudelle tulee 23 automaattivalvontapistettä, joista kymmenen sijoitetaan Keski-Suomen puolelle.
  • Tällä välillä sattui vuosina 2012– 2016 yhteensä 241 onnettomuutta. Määrässä ei ole huomioitu eläinonnettomuuksia.
  • Valvontajaksolla kiinnitetään erityistä huomiota nopeusrajoitusmerkkien havaittavuuteen samoin kuin niiden sijaintiin siten, että nopeusrajoituksesta valvontapisteiden kohdilla ei olisi epäselvyyttä.
  • Valvonnasta tiedottava taulu asennetaan valvontajakson alkuun ja toistomerkkejä valta- ja kantateiden liittymien jälkeen.
  • Poliisin mukaan automaattisen nopeudenvalvontajärjestelmän valmistuminen ei vähennä poliisin muuta liikenteenvalvontaa alueella.

Yläkuva näyttää, että automaattisen nopeusvalvonnan kamerat ovat uusinta mallia, eli jokaisessa tolpassa on kamera. Kuva on otettu Oulusta, mutta samanlaisia on tulossa tännekin. Kuva: Poliisi.

Janne Airaksinen