Joutsan ja Luhangan liikenneturvallisuustilanteesta ja alueen liikenteen vaaranpaikoista voi nyt käydä antamassa mielipiteensä sähköisessä liikenneturvallisuuskyselyssä. Kyse on tänään avatusta, itäisen Keski-Suomen aluetta koskevasta kyselystä, joka koskee Joutsan ja Luhangan lisäksi Hankasalmen, Konneveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken aluetta.

Keski-Suomen ely-keskuksen ja Keski-Suomen liiton organisoimaan ja liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritys Strafica Oy:n toteuttamaan kyselyyn voi vastata osoitteessa verkossa. Vastausaikaa on sunnuntaihin 23.9. saakka.

Itäisen Keski-Suomen alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteet sekä kokemukset asuin- ja liikkumisympäristönsä liikenneturvallisuudesta ovat Strafica Oy:n Elina Lämsän mukaan tärkeä lähtökohta liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteiden suunnittelussa.

– Kyselyn avulla saadaan tietoon paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten läheltä piti ‑tilanteiden takia. Kyselyssä vastaajat voivat tuoda esille kohteita, joissa on esimerkiksi korkeita ajonopeuksia, turvattomia tienylityspaikkoja, hankalia risteyksiä tai puutteellisia pysäkki- tai pysäköintijärjestelyitä, kertoo Lämsä.

Vastaava kysely toteutettiin viime kevään muissa Keski-Suomen kunnissa.

Tarja Kuikka