Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Ehdokasasettelu päättyy 17. syyskuuta. Vaalin ennakkoäänestys on 6.–10. marraskuuta ja varsinainen vaalipäivä 18. marraskuuta.

Joutsan seurakuntaan kuuluu entisen Leivonmäen pitäjän ohella myös Luhanka. Edellisvaaleissa ehdokkaana oli 28 henkeä kaikkiaan kolmella eri listalla. Kirkkovaltuuston koko Joutsassa on 19 henkeä, eli edellisvaalissa suurin osa ehdokkaista tuli myös valituksi.

Ehdolle asettuminen tapahtuu valitsijayhdistyksien nimeämien ehdokaslistojen kautta. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi löytyy hyvät ohjeet valtakunnalliselta vaalisivustolta. Joutsassa valitsijayhdistykset ovat käytännössä olleet keskusta-, kokoomus- ja demaritaustaisia, mutta puoluepoliittinen kytkös on ollut hyvin löyhä.

Kirkkovaltuusto päättää muun muassa seurakunnan talouden ja toiminnan suunnittelusta. Se myös nimeää muut merkittävät elimet, kuten kirkkoherran johtaman kirkkoneuvoston sekä Leivonmäen ja Luhangan kappelineuvostot.

Seurakuntavaalissa voivat olla ehdolla seurakunnan täysi-ikäiset jäsenet. Vaalien erikoisuus on se, että äänestää voi jo 16-vuotiaana. Korjaus 3.9.2018: korjattu, että ehdokkaan tulee olla täysi-ikäinen.

Jukka Huikko

Nämä asiat uudet kirkkoväärtit saavat syliinsä

Tulevan kirkkovaltuustokauden avainhaaste tullee olemaan Joutsan seurakunnan tulevaisuus ja itsenäisenä jatkamisen edellytykset. Vaihtoehtoina punnittaneen aikanaan muun muassa erilaisia liitosmahdollisuuksia.

Seurakunnan talous on ollut kuralla jo useamman valtuustokauden ajan. Äskettäin seurakunnassa päätettiin useiden toimien osa-aikaistamisesta, mikä pitkän päälle tullee näkymään monenlaisina haasteina jo yksinomaan vakanssien houkuttelevuuden kannalta.

Myös tilakysymykset tulevat ratkaistavaksi. Seurakunnan rakennuskanta on laaja ja yksin ylläpito vaatii paljon euroja. Joutsan seurakuntakotikysymys aikataulutettiin jo aikanaan Luhangan liitoksen yhteydessä, mutta asia on edelleen ratkaisematta. Suureksi paisuneet uudishankkeet on hylätty jo hyvän aikaa sitten. Rinnalla on edelleen elätelty mahdollisuutta nykyisen peruskorjaamiseksi, mutta hintalappu on siinäkin suuri ja lopputulokseen sisältyisi monenlaisia kysymysmerkkejä ja riskejä.

Jukka Huikko