Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on käsitellyt esitystä, jolla kunnalle palkattaisiin lisää väkeä töihin. Kyse oli hyvinvointikoordinaattorin toimesta. Lautakunnassa käydyn keskustelun aikana esiin nousi kuitenkin perusturvan vastuualueella tapahtuvat tehtävien uudelleenjärjestelyt. Kokous päätti siksi yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun huomioiden mainittu tehtävien uudelleen organisointi.

Uutta toimea on perusteltu tulevalla maakunta- ja soteuudistuksella. Siinä hyvinvointityö jää kuntaan, jolloin elinvoimaisuuteen tulee satsata. Koordinaattori vastaisi tästä terveys- ja hyvinvointityöstä.

Tehtäviin ehdotettiin seitsemää kohtaa. Niitä ovat poikkihallinnollisesta terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaaminen yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa kaikki ikäryhmät huomioiden, hyvinvointityöryhmän vetäminen, hyvinvointikertomuksen laatiminen, Kumppanuuspöytä-toiminta, toimiminen vanhus- ja vammaisneuvoston esittelijänä, Hyvinvointituvan toiminnan vetäminen hankkeen päättymisen jälkeen sekä tiedottaminen omaa toimialaa koskien ja maakunnallinen yhteistyö.

Janne Airaksinen