Joutsan kunnanhallitus kokoontui maanantaina päättämään sote-keskukseen sijoittuvista palveluista, Sakukon sijoittumisesta sote-keskukseen ja Sakuko-osaston paikkamäärästä. Laajin vaihtoehto olisi maksanut vähintään 12 miljoonaa euroa ja pitänyt sisällään vanhan terveyskeskuksen C-osan remontoimisen.

Nyt kunnanhallitus päätti yksimielisesti sulkea täysin pois mahdollisuuden C-rakennuksen korjaamisesta. Sote-keskuksen paikkaluvusta ja sijoittumisesta päätettiin, että hankesuunnitelman toteuttamista jatketaan kunnanvaltuuston hyväksymän linjauksen mukaan.

Sote-keskuksen hankesuunnitelmaa ei siis avata, C-rakennusta ei korjata ja muiden tilojen osalta käynnistetään omat hankesuunnitelmat. Euromääristä tiedetään nyt, että sote-uudisrakennus maksaa noin 5 miljoonaa, ja että C-rakennuksen jättäminen entiselleen alentaa kokonaiskuluja vähintään 4 miljoonaa euroa.

Tällä vältettiin paitsi vanhan korjaamiseen liittyvät terveysriskit, niin myös kunnan lainamäärän kaksinkertaistuminen noin 13 miljoonasta vähintään 25 miljoonaan euroon. Remonttia tulee joka tapauksessa tehtäväksi, sillä Jousen korjaustarpeen on arvioitu olevan vähintään 3 miljoonaa.

Voimassa oleva sote-keskuksen hankesuunnitelma sijoittaa uudisrakennukseen näin ollen lääkärin, hoitajan ja palveluneuvojan vastaanottotilat sekä fysioterapiapalvelut. Sakuku-osasto pysyy 18-paikkaisena.

Muista tiloista ja minne ne sijoitetaan, ei vielä tässä vaiheessa tiedetä juuri mitään, ja siksi tarvitaan uutta suunnittelua. Niiden yhteydessä ratkaistaan tarkemmin Palvelukeskus Jousen remontti ja se, minne perhekeskus ja eräitä muita tarvittavia tiloja sijoitetaan.

Vanhaan C-rakennukseen piti alun perin sijoittaa perhekeskus ja erityistyöntekijöitä vastaanoton puolelta, jotka eivät uuteen rakennukseen mahdu. Nyt odotetaan piakkoin valmistuvaa sote-keskuksen hankesuunnitelmaa, josta lopullisesti selviää, mitkä toiminnat uudisrakennukseen mahtuvat, minkä jälkeen jatkosuunnittelu muiden tilojen osalta on selkeämpää.

Iiris ilmonen (kok.) teki esityksen, että sote-keskuksen rakentamiseen käytettäisiin 5 miljoonaa kokonaisuudessaan ja se sisältäisi kaikki hankesuunnitelmissa esitetyt palvelut kuten avovastaanoton, perhekeskuksen, Sakukon ja hammashoidon, mutta ehdotusta ei kannatettu.

Joutsan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikon (kok.) mukaan saavutettu linjaus selkeyttää jatkoa huomattavasti ja pienentää riskejä.

– Merkittävä askel oli, että maanantaina löytyi poliittinen yhteisymmärrys C-rakennuksen kohtalon suhteen. Sitä ei peruskorjata.

– Sote-keskushanketta ei siis lähdetä avaamaan ja se toteutuu kyllä, mutta jumpattavaa riittää. Syksyn ja talven aikana keskusteluun nousee väistämättä Joutsan kunnan rooli sote-kiinteistöjen omistajana. Argumentointi asiassa on tähän saakka ollut riittämätöntä ja osin epäjohdonmukaista. Mielenkiintoisinta ja ratkaisevaa tietysti on, että miten sote- ja maku-uudistukselle käy.

Yläkuvassa on vanhan terveyskeskuksen C-rakennus. Sen kohtalosta päätetään myöhemmin erikseen.

Janne Airaksinen

 

Tagged with →