Viittaan Joutsan Seutu -lehdelle viime päivinä antamiisi lausuntoihin perhekeskuksen sijoittamisesta uuteen suunniteltavana olevaan Joutsan Sote-keskukseen ja esitän kohteliaimmin seuraavan.

SaKuKo:n (eli vuodeosasto+kotisairaala) tulee olla tiiviissä kontaktissa polin kanssa, koska:

– Yhteinen henkilöstö ja sen joustava käyttö esimerkiksi elvytyksissä ja työkierrossa, jolloin työvuorosuunnittelu on helpompaa

– Yksi varasto lääkkeitä, tarvikkeita ja laitteita varten. Laitteiden yhteiskäyttö kuten nykyisinkin.

Jos vuodeosasto on Jousessa (silloin ei ole suojattua kulkuyhteyttä), tulee huomattavia vaikeuksia potilaiden kuljetuksissa vuodeosaston ja polin välillä. Pelastuslaitos ei halua siirtokuljetuksia. Potilaiden siirrot polin toimenpidehuoneeseen ja kuvantamiseen ja toisin päin tulisivat todella hankaliksi.

Sen sijaan perhekeskuksen asiakkaat ovat itse kulkevia ja he, kuten myös osaviikkoiset erikoistyöntekijät, voivat mennä minne tahansa asioimaan ja työskentelemään. Perhekeskustyöryhmän suunnittelema 17-19 työhuoneen tarve on järjetön , koska koko suunniteltu kohderyhmä Joutsassa mahtuisi yhdellä kertaa ko. tiloihin.

Epäilen Sinun ja Seututerveyskeskuksen johdon ajaman hankkeen tarkoituksena olevankin edelleen terveyskeskusten vuodeosastojen alasajo. Se merkitsee sitä, että ollaan siirtymässä eurooppalaiseen systeemiin, jossa avohoitolääkärit ovat vain toimistolääkäreitä. Kalliiksi tulisi eikä Nova-sairaala pystyisi saavuttamaan tavoitteitaan, koska ei olisi paikkoja mihin potilaat nopeiden temppujen jälkeen siirrettäisiin.

Kalle Willman
lääkäri
eläkkeellä Joutsassa

Tagged with →