Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen Luhangan kunnan omistamaan Palvelukeskus Tuuliharjuun 24.5. Perusturvalautakunta käsitteli tarkastusraporttia äskettäin ja totesi, että työantajalle tuli kehotuksia eräiden asioiden osalta. Kehotuksiin liittyvät muutokset pitää olla tehtynä 14.9. mennessä.

Kyse on ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköstä. Työsuojelutarkastuksen raportista ilmenee, että työpaikalla ei ollut laadittuna kirjallista kemiallisten tekijöiden riskien arviointia, puutteita oli uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja että osa työntekijöistä koki psykososiaalista kuormitusta. Viimeksi mainittua selittävät runsas työn määrä, jatkuva valppaana oleminen ja kokemus työtehtävien epätasaisesta jakaantumisesta työvuoroissa.

Osassa työtiloja koetaan talvisin kylmyyden tunnetta. Ilmanvaihdon riittämättömyydestä kerrotaan muun muassa pyykin kuivauksen tilojen osalta. Ulkoalueiden hiekoituksessa talvella on puutteita. Pyykkihuollossa on tapaturmariski, kun pyykkiä ripustaessa täytyy osin kiivetä saunan lauteille. Pyykkihuoltoon liittyy myös ergonomisesti vaikeita työasentoja pesukoneiden ja kuivausrummun ollessa matalalla tasolla.

Avi on tehnyt myös valvontatarkastuksen Tuuliharjuun tämän vuoden aikana. Sen lähtökohtana oli Suomen lähi- ja perushoitaliitto SuPerin paikallisen osaston kautta tehty epäkohtailmoitus. Tarkastuksen perusteella Avi pyysi Luhangan perusturvalautakunnalta useita selvityksiä ja selityksiä. Vastausaika tähän päättyi 15.6.

Valvontatarkastus aiheutti muutoksia palvelukeskuksen työrutiineihin, ja perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäisen mukaan muutoksia tehdään parhaillaan. Avin seurantatarkastuksen aikataulu ei ole tiedossa.

Janne Airaksinen

Lue myös:
JS Digi 20.8.2018 Vuokko Lehtosesta Tuuliharjun uusi johtaja
JS Digi 7.8.2018 Kolme haastatteluun Tuuliharjun johtajaksi
JS Digi 1.8.2018 Tuuliharjun johtajaksi haki neljä
JS Digi 13.6.2018 Avi teki tarkastuksen Palvelukeskus Tuuliharjuun