Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntakohtaisia kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaikoja voi tarkastella seututerveyskeskuksen verkkosivuilla. Hiljattain Seututk.fi-sivustolla julkaistu visualisointi kertoo, millaiset ovat odotusajat lääkärin, hoitajan, hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolle.

Seututerveyskeskus on julkaissut aiemmin terveysasemien kiireettömään hoitoon pääsyn odotusaikoja terveydenhuoltolain mukaisesti neljän kuukauden välein. Sittemmin se on kuitenkin katsonut, että hoitoonpääsyssä voi neljässä kuukaudessa tapahtua merkittäviä muutoksia esimerkiksi henkilöstöresurssien muuttumisen vuoksi. Tämän vuoksi odotusajat päivitetään nyt verkkoon viikoittain.

Toimenpiteellä pyritään tuomaan eri kuntien hoitoonpääsyajat avoimesti tarkasteltaviksi ja vertailtaviksi.

– Yksi tärkeimmistä kehityskohteistamme on juuri hoitoon pääsyn sujuvoittaminen. Tuodessamme mahdolliset pullonkaulat läpinäkyväksi olemme pakotettuja entistä aktiivisemmin etsimään niihin ratkaisuja, kertoo Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu.

Hoitoonpääsyaikaa kuvataan T3-luvulla, joka kertoo, kuinka monta kalenteripäivää on tietyn ammattiryhmän kolmanneksi seuraavaan vapaana olevaan kiireettömään vastaanottoaikaan kussakin kunnassa. Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toisen luonnoksen mukainen tavoite on, että lääkärin T3-aika on kussakin kunnassa 21 vuorokautta ja seutukunnallisissa sote-keskuksissa 14 vuorokautta.

Esimerkiksi keskiviikkona 21. elokuuta Joutsassa pääsi kiireettömään hoitoon hoidon tarpeen arvion perusteella lääkärille 61 päivässä, hoitajalle kolmessa päivässä, hammaslääkärille 18 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Luhangassa odotusajat olivat 21. elokuuta seuraavat: lääkärille 24 päivässä, hoitajalle kymmenessä päivässä, hammaslääkärille 38 päivässä ja suuhygienistille 58 päivässä.

Tarja Kuikka

Katso Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kuntakohtaiset hoitoonpääsyajat:

http://www.seututk.fi/fi-FI/Potilaalle/Potilaan_tuki_ja_oikeudet/Hoitoonpaasyajat