Joutsan kunnanhallitus päättää maanantai-illan kokouksessaan tulevaan sote-keskukseen sijoittuvista palveluista, vuodeosaston sijoittumisesta sote-keskukseen ja osaston paikkamäärästä. Nykyisin vuodeosastosta käytetään termiä Sakuko (Sairaanhoidollinen, Kuntoutus ja Kotiin vietävät sairaanhoitopalvelut).

Perjantaina on julkaistu kunnanhallituksen tämän pykälän esittelyteksti, joka sisältää mielenkiintoista uutta tietoa. Ensinnäkin, maakuntatason sote-valmistelijat ottavat kantaa vaihtoehto numero kolmosen puolesta. Tätähän kannattaa myös tulevien uusien tilojen käyttäjätaho Seututerveyskeskus.

Toinen uusi tieto liittyy nykyisen, jo keväällä hyväksytyn hankesuunnitelman rahoittamiseen. Sen toteuttaminen kaksinkertaistuisi kunnan lainamäärän noin 13 miljoonasta vähintään 25 miljoonaan euroon.

Edellisessä julkaisussa Joutsan Seutu kertoi, kuinka käyttäjätaholla, eli Seututerveyskeskuksen esimiesportaalla, on herännyt huoli siitä, ettei nykyinen hankesuunnitelma täytäkään nykyvaatimuksia vastaanottotoiminnalle. Tilalle on esitetty kaksi uutta vaihtoehtoa. Seututerveyskeskus pitää toimintansa kannalta kaikista järkevimpänä vaihtoehtoa numero 3, joka on noin neljä miljoonaa halvempi kuin nykyinen vähintään 12 miljoonan euron investoinnin vaatima suunnitelma.

Joutsan sote-keskuksen palvelut liittyvät kiinteästi maakunnan sote-valmisteluun. Kunnanjohtaja Harri Nissinen on keskustellut Joutsan suunnitelmista muutosjohtaja Tapani Mattilan ja vastuuvalmistelija Mikael Palolan kanssa ja pyytänyt heitä arviomaan laadittuja vaihtoehtoja. Maakuntataso otti selkeästi kantaa uuden, vaihtoehto numeron 3:n puolesta.

Palola on lähettänyt 21.8. sähköpostiviestin seuraavalla sisällöllä:

”Maakuntahallitus on antanut (23.3.2018) lausunnon Joutsan kunnan esityksestä sote-keskuksen rakentamisesta Joutsan kuntaan.

Lausunnossa arvioitiin Joutsan kunnan suunnitelmia sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen ja maakunnallisen valmistelun näkökulmista. Lausunnossa esitetyt huomiot ovat edelleen ajankohtaisia.

Joutsassa nyt esille nousseita vaihtoehtoja arvioitaessa on hyvä huomioida, että vastaanottoluontoisten toimintojen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät linjaukset poikkeavat hoito- ja hoivapalveluihin liittyvistä linjauksista.

Erot näkyvät mm. valinnanvapauden toteuttamisessa ja saavutettavuusmäärittelyissä sekä palveluihin liittyvissä tilatarpeissa. Vastaanottoluontoisten palveluiden kokoaminen samoihin tiloihin edistäisi myös ko. palveluiden integraatiota. Hoito- ja hoivapalveluiden kokoaminen mahdollistaisi puolestaan palveluiden toteuttamisen integroidusti kulloisten asiakastarpeiden mukaisesti.

Tästä johtuen arvioimme, että Joutsassa nyt esille nousseista vaihtoehdoista vaihtoehto 3. tukee parhaiten tämän hetkisiä kansallisten ja maakunnallisten linjausten toimeenpanoa.”

Mitä tapahtuu C-rakennukselle?

Yksi iso päättäjien ratkaisema asia tulee olemaan vanhan terveyskeskuksen C-rakennuksen kohtalo. Nykyinen hankesuunnitelma edellyttää sen korjaamista.  Paha kyllä, mitään kovin tarkkaa piirustusta korjauksien vaatimista toimista ei ole olemassa. Sen on arvioitu suurin piirten maksavan vähintään 4 miljoonaa euroa. Vanhasta sisäilmaongelmaisesta rakennuksesta pitäisi uusia käytännössä lähes kaikki rakenteet.

Esille noussut vaihtoehto numero 3 esittää, ettei C-rakennusta tarvitsisi korjata ollenkaan. Tämä olisi taloudellisesti edullisin tapa.

Paikallislehti seuraa valmistelua ja päätöksentekoa reaaliajassa. Kyse on Joutsan kaikkien aikojen suurimmasta investoinnista, ja tämän vuoksi kuntalaisille tulee jakaa mahdollisimman tarkka tieto asiasta.

Janne Airaksinen

Lue myös:

JS Digi 22.8.2018: Käyttäjä pitää halvinta järkevimpänä, mutta valitseeko kunnanhallitus 12 vai 8 miljoonaa?