Joutsan sote-keskuksen suunnitelmat tulevat ensi viikolla vielä uudestaan kunnanhallituksen pohdittavaksi. Aiemmissa, kertaalleen valtuuston hyväksymissä suunnitelmissa sote-keskukseen on tulossa 20-paikkainen vuodeosasto eli niin sanottu sakuko-osasto. Nyt osa poliitikoista ja ennen kaikkea seututerveyskeskuksen johto on päätynyt esittämään joko vuodeosaston pienentämistä 12–15-paikkaiseksi tai sen sijoittamista Palvelukeskus Jouseen 20-paikkaisena.

Perusteena uusille ehdotuksille on esitetty muun muassa rakennuskustannusten nousua sekä muutoksia maakunnan tulevassa sote-suunnitelmassa. Faktaa lienee ainakin se, että alkuperäisen suunnitelman mukaan edetessä sote-keskuksesta jouduttaisiin jättämään pois jotain muuta tarpeellista. Palvelukeskus Jouseen sijoittamisen puolesta puhuu se, että tällöin tilojen käyttö olisi joustavampaa. Sitä paitsi alkuperäisissä palvelurakennetyöryhmän kaavailuissa Jousi-vaihtoehtoa pidettiin vahvasti esillä.

On kuitenkin täysin mahdollista, että suunnitelmia ei tulla muuttamaan. Moni poliitikko on ilmoittanut etukäteen, että valtuuston hyväksymästä hankesuunnitelmasta tullaan pitämään kiinni. Olisi hyvä muistaa, että mielipiteen vaihdoksia ei kannata aina tulkita takinkäännöksi. Jos tilanteet muuttuvat, on viisasta myös muuttaa päätöksiä.

Markku Parkkonen

Tagged with →