Joutsan sote-keskusta on suunniteltu kireällä aikataululla viime vuoden lokakuusta lähtien, siis alle vuoden verran. Hankkeen laajuudesta johtuen, mielipiteet ovat velloneet ristiin, ja uutta hyvin perusteltua näkökulmaa on saatettu päättäjien tietoon vielä aivan äskettäin. Sen mukaan seututerveyskeskus pitäisi järkevimpänä toimintansa kannalta 8 miljoonan euron suunnitelmaa kuin poliitikkojen edistämää 12 miljoonan euron ykkösvaihtoa.

Kaiken lisäksi halvemmassa vaihtoehdossa ei tarvitsisi remontoida vanhan terveyskeskuksen C-rakennusta. Vanhojen sisäilmaongelmaisten vesivahinkokiinteistöjen kunnostamisten onnistumisprosentti kun tuppaa olemaan valtakunnallisestikin huono. Paikallislehti esittelee nyt keskusteluun nousseet kolme vaihtoehtoa asiantuntijan, seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolun kommenteilla varustettuna.

Yksinomaan ratkaisujen välisiä hintaeroja ei pidä väheksyä, sillä investoinnista uhkaa muutenkin tulla Joutsan historian kaikkien aikojen kallein. Summat ovat muutenkin vähittäisarvioita.

Varsinainen hankesuunnitelma on alun perin hyväksytty jo talvella 12.3. valtuustossa, mutta sen jälkeen lykkääntyi ensiksi valtakunnallinen sote-uudistus ja sitten maakunta tarkensi linjauksiaan. Myös rakentaminen on kallistunut.

Viivästymiset ovat siinä mielessä hyvä asia, että nyt pahin kiire päätöksenteolta on poistunut kunnallispoliitikkojen niskasta, mikä taas mahdollistaa sopeutumisen muuttuneeseen toimintakenttään. Etenkin rakennusteollisuuden aikataulusyistä myös Joutsan kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan viivästyttää rakentamisen aloitusta toukokuuhun.

Samassa 13.8. pidetyssä kokouksessa esiteltiin kunnanhallitukselle tausta-aineistoksi tulevien tilojen ainoan käyttäjän mielipide niistä. Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolun tuottama materiaali kertoo, että he tiloissa työskentelevinä pitäisivät parhaimpana aivan toisenlaista ratkaisua kuin mitä poliitikot ovat nyt rakentamassa.

Rakentamisen suunnittelukokouksessa 8.8. käyttäjät eli Seututerveyskeskuksen vastaanoton ja sairaalan esimiehet toivat esille huolen, että nykyisen voimassa olevan hankesuunnitelman pohjalta tehtävä sote-keskus ei täytä nykyaikaisia vaatimuksia avovastaanoton toiminnasta. Esille nousi kaksi muuta vaihtoehtoa.

Paikallislehden pyynnöstä toimitusjohtaja Ylä-Kolu kommentoi ensiksi nykyistä hankesuunnitelmaa, ja sitten kahta vaihtoehtoa sille. Materiaali on sama mikä on esitelty poliitikoille.

– Päättäjät päättävät ne tilat, missä tulevaisuudessa toimimme, ja me sopeudumme niihin. Henkilökohtaisesti toivon kuitenkin, että palveluiden käyttäjät eli kuntalaiset saavat oikeasti modernit, nykyvaatimuksia vastaavat palvelut, kertoo Ylä-Kolu.

Ehdotus nro 3 vastaa itse asiassa suunnitelmaa, mitä palvelurakennetyöryhmä alun perin ehdotti jo syksyllä 2017.

 

Vaihtoehto 1: Nykyisen hankesuunnitelman mukaan

Sote-uudisrakennus 5 miljoonaa euroa:

 • Avovastaanottotoiminta, mutta vain osittain
 • SaKuKo-osasto 18 sairaansijaa (Sairaanhoito, Kuntoutus, Kotiin vietävä sairaanhoitopalvelu)
 • Kuntoutuksen tilat

Perhekeskustilat, remontti vähintään 4 miljoonaa euroa:

 • Parhaana vaihtoehtona tällä hetkellä C-rakennus, sis. hammashoito ja keittiö
 • Sisältää myös sen osan vastaanotosta, mikä ei mahdu uuteen

Palvelukeskus Jousi, remontti vähintään 3 miljoonaa euroa:

 • Pelkkää hoivaa 24/7, myydään tai ei

Kustannukset vähintään 12 miljoonaa euroa

Ylä-Kolu:

– Uudessa sote-rakennuksessa toimisivat lääkärin, hoitajan ja palveluneuvojan vastaanottopalvelut sekä fysioterapiapalvelut. Moniammatilliset vastaanotot eivät voisi toimia, koska osa erityistyöntekijöistä (mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, muistihoitaja ja päihdehoitaja) eivät tiloihin mahdu. Nykysuunnitelman mukainen SaKuKo-osasto olisi 18-paikkainen.

– Perhekeskustoiminnan järjestämiseksi pidetään tällä hetkellä parhaana vaihtoehtona terveyskeskuksen C-osan yläkerran (nykyinen vuodeosasto) remontoimista. Tiloihin sisällytettäisiin myös ne erityistyöntekijät vastaanotolta, jotka eivät uuteen rakennukseen mahdu. Jousen toiminta jatkuisi entisellään.

Riskinä tässä vaihtoehtona on huonosti ja vajaasti toimiva vastaanotto sekä kokonaan puuttuva synergia perhekeskuksen kanssa. SaKuKo-osaston sijaitessa erillään muusta ympärivuorokautisesta toiminnasta, voi sen tulevaisuus olla uhattuna, jos perustettava maakunta ottaa sen omaan organisaatioonsa (maakunnan liikelaitokseen).

 

Vaihtoehto 2: Hankesuunnitelman mukainen, mutta tarkennettu ehdotus

Sote-uudisrakennus 5 miljoonaa euroa:

 • Nykytoimintaa vastaava avovastaanottotoiminta, sis. erityistyöntekijät
 • Avokuntoutuksen tilat SaKuKo:n yhteyteen
 • SaKuKo:n paikkaluku 18 -> 12–15

Perhekeskustilat, remontti vähintään 4 miljoonaa euroa:

 • Parhaana vaihtoehtona edelleen C-rakennus, sis. hammashoito ja keittiö

Palvelukeskus Jousi, remontti vähintään 3 miljoonaa euroa:

 • Pelkkää hoivaa 24/7, myydään tai ei

Kustannukset vähintään 12 miljoonaa euroa

Ylä-Kolu:

– Edetään nykyisen hankesuunnitelman mukaan, mutta tarkennetaan siinä olevan SaKuKo:n paikkalukua niin, että se olisi noin 12–15 paikkaa. Vapautuviiin tiloihin saataisiin sijoitettua vastaanottotoiminnan erityistyöntekijät, mutta perhekeskus jäisi edelleen ilman paikkaa, ellei C-osaa remontoida. Jousi edelleen ennallaan.

– Hyötynä tässä olisi toimiva vastaanotto moniammatillisella mallilla, mutta synergiaetu perhekeskukseen puuttuu. SaKuKo:n ollessa irrallaan muusta ympärivuorokautisesta toiminnasta ei yhteisiä hyötyjä tässäkään saavuteta.

 

Vaihtoehto 3: Hankesuunnitelmaa muutetaan

Sote-uudisrakennus 5 miljoonaa euroa:

 • Nykytoimintaa vastaava avovastaanottotoiminta, sis. erityistyöntekijät
 • Avokuntoutuksen tilat
 • SaKuKo:n paikkalukuun ei kosketa, mutta se siirretään
 • Perhekeskus rakennetaan SaKuKo:n paikalle

Palvelukeskus Jousi, remontti vähintään 3 miljoonaa euroa:

 • SaKuKo remontoituun Koivula-yksikköön, joka toimii palvelukeskus Jousen rakennuksessa
 • Toimii myös mahdollisessa ulkoistustilanteessa

C-osa, ei remonttia:

 • Tänne alkuvaiheessa hammashoito, jatkossa ehkä muu paikka keskustasta
 • Keittiö

Kustannukset vähintään 8 miljoonaa euroa

Ylä-Kolu:

– Tässä vaihtoehdossa uuteen sote-rakennukseen tehdään tilat toimivalle nykyaikaiselle vastaanotolle erityistyöntekijöineen sekä toimivat tilat perhekeskustoiminnalle. SaKuKo:lle remontoitaisiin tilat Jousen Koivula-osastolle.

– Hyötyjä tässä olisi useita: vastaanottotoiminta vastaisi nykyvaatimuksia ja perhekeskus sijaitsisi saman katon alla helpottaen yhteisten asiakkaiden palveluiden saamista. SaKuKo:n siirtyessä Jousen tiloihin saavutettaisiin synergiaetuja muun ympärivuorokautisen toiminnan kanssa, eikä sairaansijamäärää jouduttaisi laskemaan. Päinvastoin, osastolla olisi mahdollista erityistilanteessa hoitaa myös ylimääräisiä potilaita paikkojen joustaessa.

– C-osan remontilta säästyttäisiin kokonaan. Vaihtoehto 3 edellyttää uutta hankesuunnitelmaa ja valtuustokäsittelyä.

Janne Airaksinen