Vaikka mennyt kesä on ollut lämmin, eikä sateitakaan aivan mahdottomasti ole ollut, niin vedenpintojen korkeudessa kelit alkavat näkyä vasta nyt. Tätä selittänee osaltaan se, että keväällä vedenpinnat olivat varsin korkealla.

Ely-keskuksen Viherin mittauspisteellä mitataan järvien vedenpintojen korkeutta. Talven ajan vedet olivat noin 20 senttiä keskiarvoa korkeammalla. Tämän vuoden huippu koettiin jo toukokuun alussa, jolloin vedet olivat noin 30 senttiä satavuotista keskiarvoa korkeammalla. Tavanomaisesti huippu ajoittuu toukokuun puoleen väliin.

Toukokuun edetessä ero satavuotiseen keskiarvoon kaventui ja pysytteli kesä-heinäkuun ajan kymmenkunta senttiä sen yläpuolella. Nyt elokuussa vedenkorkeus on ollut keskiarvokorkeuden tasalla. Vuosikierron mukaisesti alimmilleen vedenpinnat painuvat puolestaan syys- ja lokakuun taitteessa.

Niin sanotulla Mutkalan mittauspisteellä ely-keskus seuraa puolestaan seutukunnan pohjavedenkorkeutta. Elokuun alun mittaustulos on reilut 30 senttiä alle keskiarvon. Viranomaisennusteen mukaan pohja saavutettaisiin elo-syyskuun vaihteessa.

Pohjavedenpinta on pudonnut kesän mittaan reilusti, sillä mittaustulokset ovat olleet pitkälti keskiarvokorkeuden kieppeillä. Aivan alkuvuodesta sekä toukokuun alussa pohjavedet olivat keskiarvolukemia korkeammalla.

Jukka Huikko

Tutustu myös:

Vedenpintojen seuranta

Pohjaveden seuranta