Joutsan kunnan uusi talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen aloitti virassaan heinäkuun alussa. Reilu puolitoista kuukautta uudessa työpaikassa on mennyt hallintotyön parissa sekä uuteen ympäristöön tutustumisessa.

– Sijaistin kuukauden verran kunnanjohtajaa sekä hoidin laskujen hyväksymistä sekä perehdyin rahaliikenteeseen, eli pyöritin arkea. Olin heinäkuun loma-aikana ainoa paikalla olevista, jolla oli virkasuhteensa perusteella allekirjoitusoikeus. Ensimmäinen virkamiespäätökseni liittyi työkokemuslisän myöntämiseen, kertoo Hokkanen.

Myös työtoverit ja atk-järjestelmät ovat tulleet tutuiksi. Hän kiittääkin jo nyt mahtaviksi osoittautuneita työkavereita siitä, että neuvoa on saanut aina kun sitä on tarvinnut.

Hokkanen on yhdistelmävirassa, ja uusi mies korvasi eläkkeelle jääneet hallintojohtaja Hannu Pulkkisen ja talousjohtaja Pekka Takalan. Tämä takaa sen, että työtä riittää. Esimerkiksi kunnan uuden talousarvion laadinta on piakkoin täydessä vauhdissa. Hallinnossa Hokkasta työllistävät paljon kunnanhallituksen kokouspöytäkirjojen valmistelu. Siihen kuluu yleensä noin kaksi työpäivää.

Yksi iso työ tulee olemaan hallintopuolelle tehtävä henkilöstöopas. Pyyntö tehdä opas on tullut toisaalta, ja Hokkanen tarttui tähän tehtävään. Henkilöstöopas antaa perusteelliset ohjeet niin nykyiselle henkilöstölle kuin uutena taloon tulevalle kunnan toimintatavoista työpaikkana. Tarkoitus on yhtenäistää nykyiset vaihtelevat käytännöt. Esimerkkinä toimii vaikkapa ohje siitä, kuinka työ- tai virkavapaata haetaan ja toisaalta, millä perusteilla sitä myönnetään. Näin tämä kohta neuvoo niin esimiestä kuin työ- tai virkavapaata hakevaakin.

Atk-järjestelmiä uudistetaan ja päivitetään. Kaikkea ei panna uusiksi, mutta järjestelmät varmistetaan helppokäyttöisiksi, koska ne ovat kuitenkin päivittäin tarvittavia työkaluja.

Joka tapauksessa se on selvää, että Hokkanen on unelmahommassaan. Hän korostaa nauttivansa nimenomaan kunnallisen sektorin työtehtävistä.

– Nautin tästä työnkuvasta. On mukavan haasteellista selvittää erilaisia ongelmia, auttaa ihmisiä ja myös vaikuttaa siinä samalla. Tässä on oleellista, että osaa etsiä tietoa oikeista lähteistä ja tulkita sitä oikein.

Hokkanen on linjannut, ettei hän muuta Joutsaan, vaan aikoo käydä täällä töissä Kangasniemeltä käsin. Syy tähän on selkeä.

– Tulen toimimaan puolueettomasti ja kaikkia osapuolia kuunnellen. Helpoimmin se onnistuu, kun pitää työn ja vapaa-ajan erillään ja käy töissä Joutsan ulkopuolelta.

 

Kuka?

Antti-Pekka Hokkanen, Joutsan kunnan hallinto- ja talousjohtaja.

Asuu Kangasniemellä, naimisissa.

Hallintotieteiden maisteri, valmistunut Tampereen yliopistosta, pääaineena kunta- ja aluejohtaminen.

Opintoja julkisoikeudesta ja julkisesta talousjohtamisesta.

Työskennellyt hankinta-asiantuntijana Jyväskylän kaupungilla ja Kangasniemen kunnalla toimistosihteerinä.

Janne Airaksinen