Joutsan kunnanhallitus pohtii vielä kahden viikon päästä uudestaan uuden sote-keskuksen suunnitelmia. Sote-keskuksen käyttäjiltä eli seututerveyskeskuksen henkilökunnalta saadun palautteen vuoksi kunnassa harkitaan vuodeosaston eli niin sanotun sakuko-osaston pienentämistä tai sen sijoittamista Palvelukeskus Jouseen. Sakuko-nimi tulee sanoista sairaanhoito, kuntoutus ja kotiutus.

Nykyisissä sote-keskuksen suunnitelmissa on ongelmana, että aiottua 18–20-paikkaista sakuko-osastoa ja kaikkia muita tarpeellisia tiloja ei saada mahtumaan rakennusbudjettiin. Vaihtoehtoina kunnassa ovat jatkaa vanhoilla suunnitelmilla, pienentää sakuko-osasto 12–15-paikkaiseksi tai sijoittaa sakuko-osasto viereiseen Palvelukeskus Jouseen. Mikäli osasto tulisi Jouseen, sen koko voisi olla jopa suurempikin kuin 18–20 paikkaa. Kaikki vaihtoehdot ovat siis kunnanhallituksen pohdittavana 27.8. ja mahdollista on myös se, että hanketta jatketaan aiempien suunnitelmien mukaisesti.

Kunnanhallitus päätti maanantain kokouksessaan siirtää sote-keskuksen rakennusaikataulua eteenpäin. Alun perin rakentamisen piti alkaa joulukuussa, mutta nyt aloitusajankohdaksi päätettiin ensi kevät. Syynä siirtoon ovat lähinnä rakennustekniset syyt.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →