Otsikko on vaativanoloinen. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on muistettava pienemmät ja suuremmat vaikuttajat ja vaikuttimet.

Keskiviikkona heinäkuun 4.päivänä kuluvaa vuotta Tapio Ruohtula, pitkän päivätyön tehnyt joutsalainen vaikuttaja, kirjoitti paikallislehdessämme pysäyttävän kirjoituksen Kummajainen kulkemisen tiellä.

Joutsan Senioritalon toimesta oli 15.6.2018 katkaistu Honkaharjun kiinteistön noin 30 vuotta sitten rakentama tieyhteys Myllytielle. Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt 9.11.2006 asemakaavan jossa muun muassa kyseinen tieyhteys oli selkeästi merkitty. Myöhemmin tehdyn kerrostalotontin kauppakirjan jälkeen ongelmat tienkäytössä tulivat esille. Tässäkin kauppakirjassa on ollut maininta Honkaharjulle johtavasta tieyhteydestä.

Nyt on kuitenkin tilanne sellainen, että kiviestein on katkaistu ikääntyneiden Tapio ja Rauni Ruohtulan ja heidän tarvitsemiensa kanssaeläjien tieyhteys.

On koko yhteisen yhteisömme etu, että tämä korkeassa iässä oleva pariskunta saa olla viihtyisässä kulttuurikodissaan päiviensä loppuun saakka. On syytä toivoa, että kaikkien niiden kansalaisten, joilla on vaikutusvaltaa tässä asiassa, ryhtyvät tarpeellisiksi katsottaviin toimiin, että Ruohtulat saavat heille ymmärrettävästi tärkeäksi kuuluvan tieyhteyden olemaan esteettömässä käytössä.

Kunnan rooli tässä muuttuvassa maailmassamme on ollut viime aikoina yhä enenevästi esillä. Mitkä asiat nyt tulevat kuulumaan kuuluisan soten jälkeen kunkin kunnan tehtäviin, jos tämä sote joskus maaliin saadaan, on epäselvää.

Yksi asia on kuitenkin selvä. Kunnalla tulee aina olemaan moraalinen velvollisuus, puuttua asiaintilaan silloin, kun siihen on selvä tarve. Kunnan ei tule olla äänetön, vaivautunut sivustakatsoja, kun siihen on selvä tarve. Vain osallistuva, oikeudentuntoinen kunta ansaitsee jäsentensä kunnioituksen.

Antiikin roomalaiset kokivat tarpeen kirjoittaa päättäjilleen: Valvokaa!

Nytkin näyttää olevan tarve yhtyä edellä lausuttuun. Meidän on pidettävä huolta toinen toisistamme. Tunnottomuus ei kuulu yhteisten asian hoitoon.

Heikki Vainiokangas
seniori

Tagged with →