Joutsa on siis päättänyt rakentaa uuden terveyskeskuksen vuodeosastoineen, mitä jatkossa tultaneen kutsumaan sote-keskukseksi, mikäli sote-uudistus joskus toteutuu. Erinomaisen viisas päätös!

Tässä tilanteessa on syytä pysähtyä pohtimaan aiemmin tehtyjen päätösten vaikutuksia. Vuoden 2011 alusta Joutsa siirsi perusterveydenhuollon järjestämisvastuun pois itseltään Keski-Suomen sairaanhoitopiirille (SHP). Samoin teki seitsemän muuta keskisuomalaista kuntaa. SHP perusti yhdeksi tehtävän hoitamiskeinoksi liikelaitoksen eli Seututerveyskeskuksen (Seututk). Jokainen kunta sai yhden jäsenen niin sanottuun järjestämistoimikuntaan ja SHP yhden.

Järjestämistoimikunnan tehtävänä on vuosittain kuntien kanssa tehtävien palvelusopimusten valmistelu. Liikelaitoksen tuottamat palvelut määräytyvät joutsalaisille tuon palvelusopimuksen perusteella. Siten enemmistönä muut kuin tuo yksi Joutsan edustaja todellisuudessa päättävät saamistamme palveluista. Seututk:n johtokunta, jonka viisi jäsentä on valittu maakunnan poliittisten voimasuhteitten mukaisesti, vahvistaa lopullisesti sen mitä palveluja kansalle annetaan.

Joutsa on vuokrannut Seututk:lle käyttöön annetut tilat. Uudet tilat rakentaa ja peruskorjaukset toteuttaa alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Peruskorjauskustannuskustannukset sisällytetään tilavuokriin. Uusien koneiden ja laitteiden hankinnat tekee liikelaitos!

SHP:n kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Sopimus olisi mielestäni syytä pikapuoliin irtisanoa, jotta Joutsalla olisi kunnollinen neuvotteluasema uuden terveyskeskuksen valmistuessa ja vanhojen rakennusten saneeraushankkeissa sekä vuokrien määrittelyssä. Muutoin saattaisi olla vaarana, että muut kunnat eivät antaisi toteuttaa joutsalaisten välttämättöminä pitämiä asioita kuten vuodeosastoa ja röntgeniä. Joutsa ei myöskään muuten pystyisi kilpailuttamaan toimijoita, mihin sote-uudistuskin tähtää. Vielä on huomattava pelottavana seikkana se, että kunnanhallituksen valitsema palvelurakennetyöryhmä on selkeästi jyväskyläläisten johtama. Merkillinen ratkaisu, jossa yhdelle mahdolliselle palveluntuottajalle on annettu suunnittelussa erittäin vahva asema.

Kalle Willman
huolestunut eläkeläinen, Joutsa

P.S. Miksi Joutsan kunnalla ei vieläkään ole toimivaa kirjaamoa kuten kaikilla muilla kunnilla? Turha yrittää osoitteella kirjaamo@joutsa.fi