En olisi uskonut, että vielä tänä päivänä hämmennetään ja tuodaan median kautta negatiivisia tietoja kunnastamme!

Nyt on jo viety kunnan imagoa alas kirjoituksilla, jotka pitäisi kaiken järjen mukaan käsitellä kuntaorganisaation sisällä. Tästä kaikesta on hyvänä esimerkkinä naapurikuntamme vastaava kirjoittelu ja kunnan kärsiminen pelkästä negatiivisesta infosta.

Ei tarvitse kovinkaan suurta koulutusta, kun voi todeta, mitä tämä negatiivinen kirjoittelu vaikuttaa kunnan imagoon. Ihmiset, jotka ajattelevat Joutsaan muuttoa, rakentamista, kesäpaikan hankintaa ja yleensä tulevaisuutta Joutsassa.

Ihmettelen suuresti sitä, että vaaleilla valittuja henkilöitä arvostellaan henkilön taholta, joka ei ole ollut edes testauttamassa itseään, mutta on nyt jopa Joutsan Seudun suosiossa monien kirjoitusten muodossa. Kaikista meistä löytyy virheitä ja sanomisia, niin lehdessä olevista kuin kirjoittajasta itsestään Keski-Suomen keskussairaalan ja Joutsan terveysaseman ajoilta.

Seuraavassa esitän Joutsan kunnan organisaation kaavan, jotta niin kirjoittaja kuin muutkin ymmärtäisivät asioiden käsittelyjärjestyksen. Aina on muistettava, että kunnanvaltuusto on korkein päättävä elin, jonka alapuolella on tarkastuslautakunta, kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnallislaissa on selvät säännöt asiakäsittelyistä, joihin pyydän tutustumaan ennen kuin arvostellaan asioita.

Suuri huolenaiheeni on, jos nämä kirjoitukset jatkuvat, Joutsa on kuihtuva kunta, eihän tänne uskalla kukaan edes tulla, kun medialle syötetään pelkkää negatiivista tietoa. Edullinen sijaintimme, hyvät liikenteelliset yhteydet kaunis luonto ja puhtaat vesistöt, sekä vuosien varrella rakennetut hyvinkin vertailun kestävät palvelut jäävät hyödyntämättä. Olisiko aika kääntää katseet rakentavaan yhteistyöhön ja tulevaisuuteen sekä jättää henkilökohtaisuuksiin liittyvät asiat odottamaan omia ratkaisujaan? Onhan meillä Joutsassa jotain hyvääkin!

Lautakunnat, valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Valtuusto voi päättää asettaa lautakuntien sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Valiokuntien jäseninä ja varajäseninä voi olla vain valtuutettuja ja valtuuston varajäseniä.

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle. Lautakuntien tehtävänä on toimia lähellä palvelutuotantoa, johtaa ja valvoa erilaista palvelujen tuottamista kunnassa. Lautakunnan jäsenet valitsee valtuusto. Valtuusto voi erottaa lautakunnan jäsenet, jos he eivät nauti valtuuston luottamusta. Kuntalain 102§ mahdollistaa puuttumisen luottamushenkilön sopimattomaan kokouskäyttäytymiseen. Sääntöjen mukaan puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia kokoukseen osallistuvien asianmukaisesta käytöksestä ja tarvittaessa pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan kokouksesta.

Kunnan hallinnosta päätetään kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, jossa on 25 valtuutettua.

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Kunnanhallituksessa on konsernijaosto, jossa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Konsernijaosto vastaa myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä kunnassa.

Kunnan tarkastuslautakunnassa on 6 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Joutsan hallintosäännössä on määrätty, että kunnassa on hyvinvointi- ja sivistyslautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen- ja ympäristölautakunta, joiden puheenjohtajat valitaan valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä. Lautakunnissa on puheenjohtajan lisäksi 6 jäsentä. Perusturvalautakunnan alaisessa yksilöjaostossa on 3 jäsentä. Perusturvalautakunta ja yksilöjaosto toimii Joutsan kunnassa niin kauan kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntahallinnolle.

Kunnanjohtajan ja muiden virkamiesten tehtävistä ja vastuista on päätetty hallintosäännössä.

Nämä asiat on hyvä tietää kaikkien kuntalaisten sellaisina kuin ne ovat, eikä repostella seniorien ja veteraanien parissa hyvinkin virheellisillä tiedoilla.

Moni ei ymmärrä kuinka asukkaista ja palveluista sekä yrityksistä kilpaillaan juuri kunnan hyvällä maineella! Oman pesän likaajia on liikaakin!

Mielestäni Joutsa on hyvä kunta, jos jätämme tämän negatiivisen infon pois ja kehitämme yhteistuumin kotikuntaamme!

Rauno Ahola

 

Tagged with →