Joutsan kirkkovaltuusto hyväksyi viime viikon kokouksessaan seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tilintarkastuskertomus oli myöhästynyt yllättävistä henkilövaihdoksista johtuen ja siksi asiaa käsitellyt kokous voitiin pitää vasta nyt, jokusen viikkoa myöhässä tavanomaisesta. Puutteet eivät kuitenkaan olleet tilintarkastuskertomuksen mukaan merkittäviä, joten päättäjät saivat oikeat ja riittävät tiedot tilikaudesta.

Vuosikate oli 95.509 euroa ylijäämäinen. Tämä riittää poistoihin, jotka ovat 46.701 euroa. Jäljelle jäi siten 48.896 euron ylijäämä. Käsittelyn yhteydessä huomioitiin, että osakkeiden arvonnousu on tuonut puskuria talouteen. Seurakunta on saanut eri vaiheissa osakkeita testamenttilahjoituksina.

Vaikka tilinpäätös hyväksyttiin, kirkkovaltuuston voidaan sanoa keskustelleen asioista vilkkaasti ja terävästi. Parannusehdotuksissa tuli esille seikka, että rippikoululaisten määristä ei ole tilastointia käsillä olevissa selonteoissa. Myös seurakunnan metsien hoidosta kaivattiin selkeämpiä lukuja. Näitä korostivat Jukka Partanen, Pekka Hytönen, Niilo Nieminen ja Teuvo Kuitunen.

Kuitunen piti jopa epäonnistuneena tilikauden aikana tehtyä metsänmyyntiä.

– Hinnat nousivat sen jälkeen kun me olimme tehneet kaupat. Myimme myös 40 prosenttia enemmän kuin mitä piti, mutta sitten jätettiin metsänhoitotöitä tekemättä. Tämä tyyli ei pitkälle kanna, jyrähti Kuitunen.

Seurakunnan laskenut jäsenmäärä herätti monissa huolta. Voimakkaimmin tähän vaikuttaa yleinen laskusuunnassa oleva väestökehitys, mutta myös kirkosta eroamiset.

Muissa asioissa puheenvuoron pyysivät ennakkoon Hytönen ja Nieminen. Hytönen toi esille, että luottamushenkilöiden kesken on ollut eripuraa, samoin kuin luottamushenkilöiden ja seurakunnan työntekijöiden välillä. Hän peräänkuulutti sopua.

Nieminen taas puhui seurakunnan säästöistä ja etenkin niiden vaikutuksesta henkilökunnan tekemään työhön. Hän uskoi niiden vaikuttavan heikentävästi seurakunnan perustyöhön, ja kritisoi säästöjen vaikutuksista julkisuuteen annettuja tietoja liioitellun positiivisiksi.

– Näiden jälkeen kirkon työntekijät tapaavat seurakuntalaisia entistä harvemmin, vaikka pitäisi olla päinvastoin, tiivisti Nieminen.

Lisäksi hän toi esille kritiikkiä siitä, että kirkkoherra Tuula Leppämäki on liian harvoin tavattavissa työpaikaltaan virastosta. Myös yhteyden saamista puhelimitse tai sähköpostitse tulisi Niemisen mukaan parantaa.

Yllä olevassa kuvassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Kallioinen ja vs. seurakuntasihteeri Elisa Jaakkola ovat juuri pitämässä nimenhuutoa kokouksen alussa.

Janne Airaksinen

 

Toimintavuosi v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 v. 2017
Kastettuja lapsia 37 35 28 18 21
Kuolleita 82 89 84 91 87
Seurakuntaan muuttaneita 186 139 130 125 130
Seurakunnasta muuttaneita 188 175 154 128 159
Kirkkoon liittyneitä 12 11 12 9 8
Kirkosta eronneita 47 117 33 32 43
Kirkollisia vihkimisiä 9 7 5 9 8
Siviilivihkimisiä 4 4 3 4
Avioeroja 5 10 13 10 6

 

Tagged with →