Marja Vainiokangas kirjoitti viime viikon lehdessä: ”Mistä on kysymys?” ja tarkoitti eräiden päättäjiemme merkillistä reaktiota siihen, että peruspalvelujohtajamme on paljastunut valehoitajaksi. Minäpä kerron.

Aloittaessani perusturvalautakunnan jäsenenä viime elokuussa, aloin ihmetellä esittelijänä toimivan peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen toimintaa. Hankin kopiot hänen hakukirjeestään 2011 virkaan, todistuksistaan ja ansioluettelostaan. Näissä hän väittää olevansa erikoissairaanhoitaja ja toimineensa vuosia Kiteen terveyskeskuksen johtavana hoitajana. Todistus pätevyydestä kuitenkin puuttui muiden todistusten joukosta. Netissä löytyvästä julkisessa Terhikki-rekisterissä hän oli hammashoitaja. Pyysin Valviraa tutkimaan asian ja sieltä vahvistettiin, ettei tämä henkilö ole suorittanut sairaanhoitajan tutkintoa. Kuopion sairaanhoito-oppilaitoksen rekistereistä ei myöskään löydy hänestä opiskelutietoja.
Kun asia tuli esille keväällä 2018, Hakulinen toi esiin Kuopion sairaanhoito-oppilaitoksen rehtorin antaman todistuksen kelpoisuudesta toimia sairaanhoidon opettajana. Tällä perusteella Hakulinen haki 2018 Valviralta oikeutta sairaanhoitajan laillistetun ammattinimikkeen käyttöön. Se ei tietenkään onnistunut. Päätös on lopullinen.

Valvira kysyi minulta ja minä kerroin, ettei Hakulinen ole Joutsassa tiettävästi harjoittanut sairaanhoitajan tointa ja Valvira ilmoitti, etteivät he siksi ryhdy kurinpidollisiin toimiin, mutta kehottivat minua tekemään tutkintapyynnön poliisille mahdollisesta julkisen asiakirjan väärentämisestä ja petoksesta. Näin teinkin toukokuun alussa. Hakupapereissa on muutakin tutkittavaa.

Joutsan eräät tärkeät kunnallispoliitikot eivät ole suinkaan kiittäneet minua, vaan ovat ensin pyrkineet erottamaan minut lautakunnasta ja kun huomasivat sen mahdottomaksi, uhanneet eri yhteyksissä erottaa Valtuuston avulla koko lautakunnan. Reaktio lienee ymmärrettävä johtuvan pelosta, että virkavastuulla toimineiden haastattelijoiden ja valitsijoiden todetaan laiminlyöneen huolellisuusvelvoitteensa Hakulisen todistuksia käsitellessään. Edes Valviran rekisteristä ei tarkistettu! Viime kädessä vastuu lienee kunnanjohtajalla.
Omituinen on myös kunnanhallituksen kultainen kädenpuristus päästää Hakulinen eläkkeelle 1.5.2019 alkaen ja edellyttää siihen mennessä töitä vain kolme päivää nyt elokuussa työpöydän putsaamiseen. Minkälainen työsopimus on aikanaan tehty? Mihin joutsalaisten verorahoja oikein käytetään!

Politiikkojemme enemmistö siis palkitsee siitä, että Hakulinen on johtanut haastattelijat, valitsijat, kilpahakijat, tehyläiset ja sittemmin alaisensa harhaan pätevyytensä suhteen. Todistajia kyllä löytyy. Hakulisen toiminnan laadusta Joutsassa ajattelin kirjoittaa myöhemmin.

Kalle Willman
lääkäri eläkkeellä Joutsassa
perusturvalautakunnan jäsen

 

Hakulinen kommentoi

Koska Kalle Willman on tehnyt asian johdosta tutkintapyynnön poliisille en voi ottaa kantaa laajemmin kyseiseen kirjoitukseen. Totean vain, että Willmanin kirjoitus sisältää vääriä tietoja.

Päivi Hakulinen

 

Tagged with →