Tämän viikon Joutsan Seudussa on juttua paristakin nuoresta ja tuoreesta yrittäjästä. Se, että nuoret ihmiset uskaltavat ryhtyä yrittäjiksi kertoo luottamuksesta paikkakunnan elinvoimaan. Hyviä esimerkkejä tällaisesta tulevaisuudenuskosta ja yrittäjähengestä on viime vuosilta lukuisia. Tarvetta uusille yrittäjille onkin, sillä kokeneiden konkarien siirtyessä eläkkeelle uhkaa monelle alalle syntyä aukkoja paikkakunnan palveluvarustukseen. Onneksi ainakin tällä hetkellä seudulla näyttää olevan nuorempien keskuudessa varsin hyvä vire yrittäjyyden suhteen.

Yrittäjäksi ryhtymiseen voi olla monia syitä. Useimmiten taustalla on pohjimmiltaan halu vastata itse omasta menestyksestään. Varsinkaan nuori yrittäjä ei voi pelätä haasteiden ja vastuun ottamista. Itsestään selvää lienee, että työtä vieroksuville ei yrittäjän ura sovi. Muuan maakuntatason virkamies viihdytti kerran eräässä yrittäjätilaisuudessa väkeä veistelemällä viranhaltijan ja yrittäjän eroista. Virkamiehen määritelmän mukaan tehdyn työn määrällä ja laadulla ei virkamiehen tapauksessa ole vaikutusta palkkaan. Yrittäjän tapauksessa palkka taas määräytyy yksinomaan työn määrän ja laadun mukaan. Humoristinen kiteytys osuu varmasti aika lähelle maalia. Yrittäjällä kun saattaa kuukausipalkka olla ihan hyväkin, mutta tuntipalkka jää matalaksi.

Yrittäjämäisen asenteen opettaminen jo lapsesta pitäen on tärkeää riippumatta ihmisen elämänurasta. Kaikilla työpaikoilla arvostetaan oma-aloitteisia, ahkeria ja taitavia työntekijöitä. Kaikki nämä ominaisuudet ovat myös yrittämisessä olennaisia. Kaikkien kansalaisten ei tietenkään tarvitse ryhtyä yrittäjiksi, mutta kaikille on hyötyä siitä, että tekee omaa työtään niin hyvin kuin osaa ja jaksaa.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →