Savenahon kylän maisemaa mullistava Nelostien remontti etenee mukavassa myötätuulessa. Maanantaina Leivonlinnassa eli entisellä Savenahon koululla pidetyssä asukastilaisuudessa ei poikkipuolista sanaa remontista kuultu. Sen sijaan ainakin yksi kyläläinen totesi, että kyläläisten liikenneturvallisuus muuttuu remontin myötä selvästi paremmaksi.

Remontista päävastuussa ovat YIT Rakennus Oy:n työmaapäällikkö Olli Lehtimäki (kuvassa vas.) ja projektipäällikkö Timo Parikka. Tällä hetkellä isoimmat työt ovat käynnissä juuri kuvassa taustalla näkyvällä alueella Leivonlinnan pohjoispuolella, kun urakoitsija tekee Savenahon alikulkusillan työmaata varten kiertotietä. Suurin asukkaille koituva vaiva remontista liittyy Savenahon siltatyöhön: Savenahontien eteläinen liittymä katkaistaan loppukesästä vajaan vuoden ajaksi.

Nelostien kulkijoiden kannalta remontin merkittävin lopputulos ovat 7,5 kilometrin matkalle tulevat ohituskaistat. Uusi ohituskaistaosuus alkaa suunnilleen entisen Joutsan ja Leivonmäen kunnanrajan kohdilta ja ulottuu lähes Leivonmäen kirkonkylän kohdalle. Samalla tien näkyvyyttä parannetaan siten, että osuudella voidaan pitää jatkossa talvellakin sadan kilometrin tuntinopeusrajoitusta.

Paikallisia tieliittymiä Nelostielle poistuu käytöstä ja niiden liikennettä varten rakennetaan kokoomateitä, uusia liittymiä ja kaksi alikulkusiltaa. Karkeasti sanottuna töiden aikataulu on sellainen, että väylä- ja maansiirtotöitä tehdään kesällä, syksyllä ja keväällä. Siltatyöt taas tehdään talven aikana. Uuden tien pitäisi olla liikennöitävässä kunnossa ensi vuoden lokakuun lopulla. YIT:n urakka kestää virallisesti lokakuun 2020 loppuun, mutta viimeisenä vuonna tehdään lähinnä loput asfaltoinnit ja tiemaalaukset.

Urakan yhteydessä joudutaan siirtämään noin kahden kilometrin verran vesi- ja viemärilinjoja uuteen paikkaan. Samaten sähkö- ja tietoliikennelinjoja siirretään runsaasti. Siirtojen vuoksi alueella tulee tulevan syksyn aikana sähkökatkoja, ja sähköyhtiö tiedottaa niistä asukkaille. Lähinnä maa-aineksista tehtäviä meluvalleja urakan yhteydessä syntyy noin 1,6 kilometriä.

Aivan lähiaikoina alueen kiinteistöillä tehdään kiinteistökatselmuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kiinteistöille rakennustöiden yhteydessä mahdollisesti syntyvät vauriot pystytään todentamaan töiden päätyttyä. Hankkeen jälkeen kiinteistöt tarkistetaan uudestaan. Savenahon alueella aloitetaan lähiaikoina myös vesi- ja viemärilinjaa varten tehtävät louhintatyöt, joista voi aiheutua lievää meluhaittaa.

Hankkeen tiesuunnitelmassa on tällaisille hankkeille tyypilliseen tapaan sellaisiakin töitä, joita ei budjetin puitteissa pystytä toteuttamaan. Muun muassa yksi tiesuunnitelmassa olevista alikulkusilloista jää todennäköisesti tässä vaiheessa toteuttamatta. Hankkeessa toteutetaan Savenahon ja Haapasuontien alikulkusillat. Näiden väliin Metsäpirtintien kohdalle suunniteltu alikulku on näillä näkymin jäämässä pois, mutta nykyisen remontin työt tehdään siten, että silta on tulevaisuudessa mahdollista tehdä.

Savenahon alueen töiden lisäksi samassa yhteydessä todennäköisesti parannetaan Leivonmäen pohjoisen liittymän turvallisuutta. Tämän risteysalueen tarkempi suunnittelu on vielä tekemättä. Savenahon ja Leivonmäen alueella tehtävän urakan kokonaiskustannusarvio on noin 13,5 miljoonaa euroa.

Markku Parkkonen

 

Tagged with →