Joutsan kunnan omistuksessa vuosikymmenen alkupuolella olleella ja sittemmin Metsähallitukselle suojelutilaksi myydyllä Hasan tilalla on parhaillaan käynnissä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tukema laidunnushanke.

Tänä vuonna alkaneella, kahden vuoden mittaisella hankkeella pyritään metsätilan luonnonsuojelualueella vuokralaisena olevan Aaro Partasen (kuvassa etualalla) mukaan parantamaan tilan luonnonlaidunten ja perinnebiotooppien olosuhteita. Laiduntajiksi alueelle on myöhemmin tulossa Partasen mukaan joko nautoja tai lampaita.

Vastaavat laidunnushankkeet on käynnissä läheisessä Rieppolassa ja Liukkosen tilalla, joista molemmissa Partanen on vuokralaisena. Rieppolassa ja Liukkosen tilalla laidunnus on jo alkanut ja laiduntajina toimivat Partasen omistamat naudat. Hasassa laidunnus on tavoitteena aloittaa ensi vuonna.

Laidunnushankkeiden puitteissa osalla Partasen vuokraamista alueista pidettiin kesä-heinäkuun vaihteessa aitatalkoot. Talkoissa oli mukana metsästysseura Riion-Erä, joka on puheenjohtajansa Jari Långströmin mukaan alkanut viime vuosina ylläpitää talkooperinnettä. Seura on tehnyt muutamia päivän tai kaksi kestäviä puunistutuksia paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kautta ja osallistui nyt Partasen aloitteesta tämän projektiin.

 

Aitatalkooväkeä menossa mönkijällä maastolounaalle.

40–50 jäsenen seurasta talkoissa oli mukana Långströmin mukaan kymmenkunta aktiivia, jotka raivasivat linjoja, pystyttivät aitatolppia ja kiinnittivät aitaverkkoa. Yksi olennainen syy seuran haluun elvyttää talkooperinne on Långströmin mukaan talkoiden tuoma taloudellinen hyöty. Jäsenmaksua ei haluta nostaa paljoa, joten lisätulo on tervetullutta.

– On ajateltu, että päivän parin hommalla voidaan saada joku pikkuinen summa, joka pitää seuran kassaa yllä, sanoo Långström.

Talkoiden myötä Långström sanoo hämmästyneensä siitä, että vaikka porukka on pieni, hommiin löytyy väkeä. Porukalla on ollut niin sanotusti hyvä tekemisen meininki. Esimerkiksi ensimmäisessä taimenistutuksessa Långström laskee olleen viitisentoista henkeä.

– Se on vakiintunut vähän yli kymmeneen se ydinryhmä, jonka varaan voi minkä kokoisen tahansa homman uskoa.

Teksti: Tarja Kuikka

Kuvat: Jari Långström

Yläkuvassa Aaro Partasen kanssa on talkoissa mukana ollut Riion-Erän pitkäaikainen aktiivi Pekka Riihimäki.

Tagged with →