Itä-Päijänteen Riistanhoitoyhdistykselle myönnettiin kaikkiaan 315 hirvilupaa lokakuun 13. päivänä käynnistyvään jahtiin. Viime jahdissa lupia oli käytettävissä 293 kappaletta, joten lupamäärä kasvoi kahdeksalla prosentilla.

– Alueen kanta jäi viime jahdin jälkeen 3,4 yksilöön tuhannella hehtaarilla, kun alle kolmen sitä tavoitellaan. Saatu lupamäärä on se mitä haettiinkin, taustoittaa Itä-Päijänteen Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Jyrki Ilmonen.

Hirvikannassa on yhdistyksen toimialueella, eli Joutsan ja Luhangan pitäjissä myös sisäistä vaihtelua, mikä huomioidaan lupien sisäisessä jaossa. Luvat jaetaan kaikkiaan 37 seurueen tai seuran kesken.

– Viime talvelta on tiedossa joitakin hirvivahinkoja metsissä, mitkä huomioidaan myös, tarkentaa Ilmonen.

Kaikkiaan Suomen riistakeskus myönsi Keski-Suomeen 4006 hirvenkaatolupaa. Määrä pysyi jokseenkin entisellä tasollaan. Yhdellä luvalla voi kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Hirvijahtia voi jatkaa tällä kertaa jopa 15. tammikuuta saakka. Tammikuussa jahdissa ei kuitenkaan saa käyttää enää koiraa apuna.

53 lupaa valkohäntäpeuroille

Valkohäntäpeuroille Itä-Päijänteen Riistanhoitoyhdistys sai kaikkiaan 53 kaatolupaa. Edellisvuoteen nähden lupia on viisi enemmän.

– Valkohäntäpeuroilta löytyy alueelta keskittymiä, suoranaisia tihentymiä useitakin. Vastaavasti on täysin tyhjiä alueita, kertoo Ilmonen.

Yksi tihentymistä on ollut Joutsan kirkonkylän liepeillä. Viime jahdissa metsästystä kohdistettiinkin juuri tälle alueelle. Valkohäntäpeurojen osalta kannat saattavat pienellä alueella kasvaa nopeasti.

– Valkohäntäpeurojen osalta haaste on ollut, että lupien käyttöaste on tahtonut jäädä pieneksi. Tähän on kiinnitettävä huomiota, alleviivaa Ilmonen.

Jukka Huikko

Suomen riistakeskuksen tiedote, Keski-Suomi