Muuan vapaa-ajanasukas otti yhteyttä Joutsan Seudun toimitukseen ja pyysi selvittämään, mikä mahtaa olla avotulen ja pihamaan grillin rajanveto. Asiasta oli käyty keskustelua Suonteen rannalla muutaman mökkiläisen kesken. Joutsan Seutu kysyi asiasta Keski-Suomen pelastuslaitoksen paikalliselta palotarkastajalta Teijo Mäkiseltä.

Mäkinen kaivoi esiin pelastuslain, josta yksiselitteisesti käy ilmi, että nuotio on aina avotuli. Kyse on avotulesta myös silloin, jos tulen on mahdollista levitä maapohjan tai kipinöinnin kautta.

Jos taas kyse on tulisijasta, jossa maapohja on eristetty, voi tulet tehdä myös silloin kun avotulen tekeminen on esimerkiksi metsäpalovaroituksella kielletty. Tällainen tulisija voi olla esimerkiksi kivistä tai tiilistä tehty. Kipinöintivaaraa ei kuitenkaan saa olla.

Niin sanotut kertakäyttögrillit katsotaan aina avotuleksi. Tämä johtuu siitä, että kevytrakenteisina ne saattava esimerkiksi helposti kaatua tuulen vaikutuksesta.

Mäkinen muistuttaa, että tulen käyttöön liittyy kaikissa tilanteissa huolellisuus- ja varovaisuusvaatimus. Erityisen tarkkana pitää olla silloin, kun olosuhteet ovat kuivat tai esimerkiksi puuskainen tuuli pahentaa tulen leviämisriskiä.

Mikäli oman tulisijan turvallisuus mietityttää, asian voi ottaa puheeksi esimerkiksi palotarkastuksen yhteydessä tai olemalla muutoin yhteydessä pelastuslaitokseen tai vaikkapa nokisutariin.

Liki vuosittain vaaratilanteita ja melko usein myös palohälytyksiä aiheuttaa muun muassa risujen poltto. Esimerkiksi Joutsassa risuja voi polttamisen sijaan toimittaa veloituksetta jätevedenpuhdistamolla olevaan keräyspisteeseen.

Jukka Huikko