Virka- tai työhakemus on luonteeltaan viranomaiselle asian käsittelyä varten toimitettu asiakirja, jonka julkisuudesta ja salassapidosta on määritelty julkisuuslaissa 621/1999. Koulutustiedot ovat asiakirjojen kokonaisuus. Ne ovat julkista tietoa, joiden käsittely on päättäjien käsissä.

Valviran ylläpitämässä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ei löydy vuonna 2011 virkaan valitun peruspalvelujohtajamme hakemuksessaan esittämää tietoa siitä, että hänellä olisi erikoissairaanhoitajan tutkinto muiden koulutustensa lisäksi.

Kuntamme sosiaali- ja terveyspalveluissa oli tapahtunut ennen virkaan hakua monia muutoksia: kotisairaanhoito oli siirtynyt kunnan toiminnaksi, kotihoidoksi, jonka esimiehenä oli terveydenhuollon koulutusta vailla oleva henkilö. Lisäksi perusterveydenhuolto oli siirtynyt seututerveyskeskukselle, jonka palveluiden tilaajana kyseinen viranhaltija tulisi toimimaan. Tarve hoitotyön johtamisen vahvistamiselle oli olemassa. Siitä huolimatta, vaikka hakijoilta ei odotettu sairaanhoitajakoulutusta, on selvää, että valitsijoihin on vaikuttanut hakupapereissa oleva tieto kyseessä olevasta koulutuksesta.

Terveydenhuollossa tällaisiin asiakirjapoikkeamiin suhtaudutaan vakavasti. Virkaan valitun esimiehellä on velvollisuus tarkistaa asiakirjojen sisältö ja oikeellisuus. Kunta on ollut asiasta tietoinen, mutta en ole huomannut, että asiaan olisi puututtu.

Lehtitietojen mukaan peruspalvelujohtajalle on myönnetty ero 1.5.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Keskisuomalaisen pääkirjoituksessa 2.7.2018 nostettiin esille julkisen toiminnan läpinäkyvyys: ”Terve kriittisyys viranomaisten toimintaan kuuluu demokratiaan. Ja sen muistaminen, että viranomaisen avoimuus kasvattaa luottamusta ja salailu syö sitä”.

Marja Vainiokangas
laillistettu sairaanhoitaja, eläkkeellä