Monelle kylänraitin vanhemmalle kulkijalle Joutsaan rakennettavan uuden sote-keskuksen sisältämät toiminnot ovat jääneet kovin vieraiksi, samoin kuin sairaanhoidollisten ja kuntoutuspalveluiden toimintayksikkö. Puheissa ne tulevat varmasti jatkamaan vielä pitkään entisillä tutuilla nimillään kuten terveyskeskus ja vuodeosasto.

Sote-keskuksen suunnittelu etenee ja siitä on hyvää vauhtia tulossa aiemman suunnitelman mukainen laajan palvelun sote-keskus. Seututerveyskeskuksen suunnitelmissa on ollut laajentaa palvelutarjontaa jalkauttamalla erikoissairaanhoidollisia palveluja uuteen sote-keskukseen Joutsan seudulle.

Monen kuntalaisen mielestä sote-keskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeintä on ollut säilyttää nykyisen vuodeosaston palvelut paikkakunnalla. Vuodeosasto muuttuu uuden sote-keskuksen myötä moderniksi muunneltavaksi sairaanhoidollisia ja kuntoutuspalveluja tuottavaksi yksiköksi, jossa annetaan akuuttia sairaanhoidollista hoitoa, kuntouttavaa hoitoa ja joka toimii tarpeen mukaan myös välilasku- ja arviointipaikkana potilaiden tilaa tarkkailtaessa ja johon on varattu soveltuvat tilat myös eristyspotilaille ja niin kutsutuille saattohoitopotilaille.

Täytyy muistaa, että nykyinen terveyskeskus ja sen vuodeosasto on toiminut seudullisena yksikkönä jo pitkään ja sellaisena sen on tarkoitus palvella myös jatkossa.

Suunnittelukokouksia on pidetty ja suunnittelijoille on annettu tietoa sote-keskukseen tulevista toiminnoista ja niiden vaatimista toimitiloista. Suunnittelijat ovat kuulleet tulevien tilojen käyttäjien toiveita ja tilatarpeita.

Kaikille terveyskeskuksen ja sen oheispalvelujen käyttäjille hankkeen käynnistyminen konkretisoituu tämän vuoden lokakuussa, jolloin on tarkoitus siirtää tulevan rakennuksen alle muutoin jäävät vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpölinjat. Pihan avaaminen tuo muutoksia asiakkaiden ja henkilökunnan kulkemiseen ja autojen parkkeeraamiseen.

Yksi odottavista suurista ratkaisuista on perhekeskuksen sijoittuminen uuden sote-keskuksen läheisyyteen ja Palvelukeskus Jousen tuleva käyttö. Perhekeskukseen tulevat muun muassa neuvola- ja erityistyöntekijöiden kuten psykologin ja puheterapeutin vastaanottotilat. Tähän sote-alueen kokonaissuunnitteluun liittyvät lisäksi keittiö- ja ruokahuoltoratkaisut ja hammashuolto.

Kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto olisi nykyisen C-rakennuksen alakerran saneeraus jo aiemmin laaditun suunnitelman mukaisesti. Tarkoittaa, että keittiö ja hammashuolto jäisivät paikoilleen, lisäksi C-rakennuksen alakertaan tulisi mahdollisesti uuden sote-keskuksen arkisto- ja varastotiloja sekä huollon tiloja.

C-rakennuksen yläkertaan saneerattaisiin toimisto- ja pienkokoustiloja ja sinne sijoitettaisiin ainakin suunniteltu perhekeskus. C-rakennuksen remontoinnissa varmistetaan, että rakennuksesta saadaan täysin asiakkaita ja tiloissa työskenteleviä palveleva, turvallinen ja terveellinen työtila.

Palvelukeskus Jousen tulevasta käytöstä on esitetty monenlaisia visioita. Mielestäni Jousen tulevaa käyttöä tulee suunnitella huolella. Maakunta ja sote-uudistuksen siirtyessä, meille jää aikaa suunnitella ja vahvistaa Jousen asemaa yhtenä vahvana hoivapalveluja tuottavana yksikkönä ja samalla nostaa sen arvostusta. On esitetty, että Jousen Mäntylä-yksikköön perustettaisiin muistisairaille varattu kymmenen asiakkaan yksikkö. Näin saataisiin koottua yhteen muistisairaat potilaat ja voitaisiin näin paremmin keskittyä heidän tarvitsemaansa hoitoon.

Toivon, että tulevaa sote-keskusta ja alueelle sijoittuvia muita, sitä täydentäviä palveluita voidaan viedä eteenpäin hyvässä ja rakentavassa hengessä, jolloin saamme kuntalaisia parhaiten palvelevan sote-kampusalueen.

Jarmo Liukkonen
kunnanvaltuutettu

Tagged with →