Joutsan seurakunnan säästöohjelman lopullinen muoto on varmistunut. Käytännössä säästöjä haetaan siten, että osa henkilökunnasta osa-aikaistetaan. Erilaisten kirkon byrokratiaan liittyvien syiden vuoksi osa-aikaistamiset astuvat voimaan porrastetusti viimeistään ensi talven aikana.

Kirkkoherra Tuula Leppämäen arvion mukaan tavallisten seurakuntalaisten elämään säästöillä ei ole kovin suurta vaikutusta. Alustavan arvion mukaan tämä pitänee paikkansa: esimerkiksi diakoniatyön perustehtäviin ei ole luvassa heikennyksiä. Kirkolliset toimitukset hoidetaan kuten ennenkin ja jumalanpalvelusten vuosittaiseen kokonaismäärään tulee vähennystä vain muutaman palveluksen verran.

 

Kovimmin säästöt iskevät seurakunnan henkilökuntaan, joka joutuu osa-aikaistetuksi. Kirkkovaltuustossa esitettiin aiheellisia kysymyksiä siitä, mikseivät säästötoimet koske kaikkia, muun muassa kirkkoherraa. Samaten esille nousi se, että työntekijöiden kannalta parempi konsti olisivat lomautukset pysyvien osa-aikaistamisten sijaan.

Joka tapauksessa näyttää siltä, että nyt päätetyillä säästöillä seurakunnan talous saadaan kuntoon ilman valtavia toiminnan supistuksia. Mikäli näin käy, on seurakunnan johtoa syytä onnitella onnistuneista korjaustoimista.

Markku Parkkonen

Tagged with →