Suomen riistakeskus Keski-Suomi on myöntänyt maakunnan alueelle kannanhoidollisia poikkeuslupia neljäntoista karhun metsästämiseen. Joutsan, Luhangan ja Korpilahden vespuolen alueelle myönnettiin yksi lupa.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Keski-Suomen alueen karhukannaksi 130–145 yli vuoden ikäistä karhua. Pentuja maakunnassa arvioidaan syntyneen tänä vuonna 30. Koko Suomen alueella aikuisia karhuja on arviolta noin 1800 ja tänä vuonna syntyneiden pentujen määrä on noin 424. Luonnonvarakeskuksen tekemät arviot pohjautuvat petoyhdyshenkilöiden kirjaamiin havaintoihin.

Kannanhoidolliset poikkeusluvat on myönnetty erityisesti alueille, joilla karhukanta on tihein ja tarve kannan kasvun rajoittamiseen suurin. Kannanhoidollisia poikkeuslupia on suunnattu myös Suomenselän metsäpeura-alueille ja maakunnan eteläosiin lisääntyneiden maatalous- ja mehiläisvahinkojen vähentämiseksi.

Viime vuonna kannanhoidollisia poikkeuslupia myönnettiin Keski-Suomessa yksitoista ja niillä kaadettiin kahdeksan karhua. Karhun metsästys alkaa tänä vuonna 20. elokuuta ja päättyy lokakuun lopussa.

Tarja Kuikka

 

Tagged with →