Joutsan kunnassa on vuosien varrella pidetty yllä yhteyksiä kunnan vapaa-ajan asukkaisiin eri tavoin. Menestys toiminnassa on ollut vaihtelevaa, mutta aivan lopullista toimintamallia ei yhteydenpidolle ole toistaiseksi löydetty. Viime vuosien aikana kunnassa on ollut vapaa-ajan asukkaiden toimikunta, johon kunnan, vapaa-ajan asukkaiden ja paikallisten yritysten edustajia on kutsuttu. Toimikunnan kokoonpanoa on uusittu aina muutaman vuoden välein ja viime viikolla aloitti uusi toimikunta.

Toimikunnan käynnistyskokouksessa puhuttiin paljon siitä, mikä merkitys vapaa-ajan asukkailla on Joutsassa. Kaikille joutsalaisille lienee selvää, että merkitys on suuri. Voi kuitenkin olla, että merkitystä on kuitenkin jopa aliarvioitu. Suomessa on tutkittu useaankin otteeseen kesämökkiläisten taloudellisia vaikutuksia mökkikuntaansa. Tutkimusten perusteella voi esimerkiksi arvioida, että Joutsan vapaa-ajan asukkaat käyttävät päivittäistavaraostoksiin Joutsassa 6,7 miljoonaa euroa vuodessa. Toisen arvion mukaan mökkiläisten Joutsaan tuoma kokonaisrahamäärä voisi olla vuodessa noin 18 miljoonaa euroa.

Erään kyselyn perusteella monille yrityksille jopa puolet liikevaihdosta saattaa tulla vapaa-ajan asukkailta. Ja aika moni yrittäjä arvioi, että ilman vapaa-ajan asukkaita yrityksellä ei olisi elämisen edellytyksiä. Viimeistään nyt olisikin aika panostaa siihen, että vapaa-ajan asukkaat tuntisivat itsensä entistäkin tervetulleemmiksi Joutsaan.

Yksi ratkaisu voisi olla sisällyttää kuntaan lähiaikoina palkattavan elinkeinokoordinaattorin tehtäväkuvaan myös ”mökkiläisasiamiehen” tehtäviä. Näin vapaa-ajan asukkaiden asioita hoidettaisiin järjestelmällisesti ja tehokkaasti.

Markku Parkkonen