Joutsan seurakunnan säästötoimet astuvat koko laajuudessaan voimaan syksyn ja talven aikana. Viimeisimpänä seurakunnassa on tehty päätökset kanttorin sekä kahden diakoniatyöntekijän osa-aikaistamisista. Jo aiemmin on osa-aikaistettu pappien sekä nuorisotyöntekijän työsuhteita. Samaan aikaan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston henkilökunta on vaihtunut.

Kirkkoherra Tuula Leppämäen arvion mukaan useimmat säästötoimet eivät näy tavallisen seurakuntalaisen elämässä ainakaan kovin pahasti.

Jumalanpalvelusten osalta seurakunnassa vähennetään hiukan vuosittaista jumalanpalvelusten määrää kappeliseurakunnissa. Jatkossa sekä Luhangassa että Leivonmäellä pidetään edelleen kaksi jumalanpalvelusta kuukaudessa. Tähän asti kirkollisten juhlapyhien jumalanpalvelukset on pidetty näiden kahden jumalanpalveluksen lisäksi. Jatkossa juhlapyhien palvelukset lasketaan mukaan kahden jumalanpalveluksen ”kiintiöön” eli kaikkina kuukausina kummassakin kappeliseurakunnassa on vain kaksi jumalanpalvelusta.

Myös seurakunnan pääkirkon eli Joutsan kirkon jumalanpalvelusten kellonaikaan saattaa tulla muutoksia. Kirkkolain mukaan seurakunnan pääkirkossa tulee olla jumalanpalvelus joka sunnuntai kello 10. Tästä sallitaan kuitenkin jonkin verran poikkeuksia. Kirkkoherra Tuula Leppämäki on esimerkiksi pohtinut, voitaisiinko aiemmin keskiviikkoiltoina järjestetty Matkaeväät-iltamessu siirtää sunnuntaille korvaamaan kerran kuussa sunnuntain normaalia jumalanpalvelusta.

Hautauksiin ja muihin kirkollisiin toimituksiin ei ole tulossa muutoksia. Tosin kanttorin osa-aikaistamisen myötä on hautajaisten osalta sovittu, että kanttori ei osallistu siunauksen jälkeiseen muistotilaisuuteen, elleivät omaiset erikseen sitä pyydä. Kirkkoherra Leppämäen mukaan tämä on yleinen käytäntö monissa seurakunnissa. Kanttorin osa-aikaistaminen näkyy myös niin, että hän ei jatkossa osallistu kinkereille. Tuomasmessu järjestetään vapaaehtoisvoimin, kuten jo muutaman vuoden ajan on toimittukin.

Lapsityön henkilöstöön ei ole näissä säästötalkoissa tehty muutoksia. Seurakunta hoitaa ostopalveluna kunnan iltapäivätoimintaa, joten suunnilleen puolet lapsityön henkilöstökuluista saadaan katettua kunnalta tulevalla korvauksella.

Nuorisotyöhön ei Leppämäen näkemyksen mukaan ole myöskään tulossa isoja muutoksia, vaikka nuorisotyöntekijä on osa-aikaistettu 80 prosentin työajalle. Leppämäki muistuttaa, että koululaisten ja nuorten määrä paikkakunnalla on pienentynyt voimakkaasti. Vuosikymmenen alussa seurakunnassa pidettiin kolme rippileiriä, nykyään kaksi ja parin vuoden päästä vain yksi.

Diakoniatyön ydintehtävään ei tehdä muutoksia osa-aikaistusten myötä.

– Kirkkolain mukaan seurakunnan diakoniatyö vie apua sinne, minne muu apu ei yllä. Siitä ei Joutsan seurakunnassa tingitä. Diakonian päivystysvastaanotot, kotikäynnit ja diakoniatyön piiriin kuuluvien laitoshartaudet säilyvät ennallaan, vakuuttaa kirkkoherra Leppämäki.

Vanhustyössä iso työsarka on ollut ikäihmisten syntymäpäivien muistaminen. Jatkossa kaikki 70, 75, 80, 85 ja 90 vuotta täyttävät sekä kaikki yli 90-vuotiaat saavat syntymäpäivänsä tienoilla seurakunnalta kortin, jossa heidät kutsutaan seurakunnan ikäihmisten yhteiseen vuosittain järjestettävään syntymäpäiväjuhlaan. Seurakunnan työntekijät käyvät myös jatkossa osallistumassa seurakuntalaisten omiin syntymäpäiväjuhliin, mikäli heitä pyydetään paikalle. Jos syntymäpäiväsankari ei itse kykene kutsumaan seurakunnan työntekijää paikalle, sen voivat myös tehdä esimerkiksi hänen omaisensa.

Vanhustyön osalta myös muutetaan joitakin toimintatapoja, mutta kirkkoherran mukaan mitään olennaista ei ole jäämässä pois. Diakoniatyö hoitaa jatkossakin Yhteisvastuu-keräystä, mutta panostuksia keräyksen järjestelyihin vähennetään.

Tuoreimmat säästötoimet eivät kohdistu seurakuntamestareihin. Kirkkoherra Leppämäen mielestä jo nykyinen kahden seurakuntamestarin miehitys on liian pieni. Seurakuntamestareiden työtilannetta pohditaan näillä näkymin seurakunnassa syksyllä.

Kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan taloustoimistossa on henkilövaihdosten ja virkavapaiden takia tilapäisjärjestelyt. Virastossa ja taloustoimistossa työskentelee tällä hetkellä kokoaikaisena yksi henkilö. Lisäksi taloushallinnon palveluja teetetään seurakunnan ulkopuolisilla tuntityönä. Uuraisten seurakunta hoitaa Joutsan väestökirjanpitoa ostopalveluna. Toimistojen työvoimatilannetta tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa, kun selviää millaisia laajempia yhteistyömahdollisuuksia hiippakunnan kanssa saadaan syntymään.

– Kiinteistöistä saatavat säästöt ovat vielä valmistelussa. Kun henkilöstö- ja kiinteistösäästöt toteutuvat, talous tulee terveelle pohjalle. Säästötoimenpiteet varmistavat seurakuntalaisten palvelut tulevaisuudessakin hyvinä, toteaa kirkkoherra Leppämäki.

Markku Parkkonen