Kummajainen tuli Joutsan senioritalon yhtiön toimesta 15.6.2018 estämään Honkaharjun kiinteistön noin 30 vuotta sitten rakentaman tieyhteyden Myllytielle.

Valtuusto hyväksyi 9.11.2006 asemakaavan, jossa muun muassa kyseinen tieyhteys on selkeästi merkitty.

Myös kauppakirjassa, jolla rakentajafirma perustettavan taloyhtiön nimeen osti kolmesta rekisterinumerosta koostuvan kerrostalotontin, on maininta Honkaharjulle johtavasta tieyhteydestä.

Tien käytössä oli luonnollinen tauko senioritalon rakentamisvaiheessa. Käyttöoikeuden omistajat ja muutkin kiinteistölle tulevat tienkäyttäjät odottavat kivien siirtämistä tien syrjään heti.

Tapio Ruohtula