Joutsan lukion kansainvälisen Erasmus +KA2 Horizon to the future -projektin päätuote, sähköinen eGuide on avattu. Horizon to the future oli syksyllä 2015 alkanut ja tänä keväänä päättynyt viiden eurooppalaisen koulun yhteisprojekti, jonka tarkoituksena oli antaa opiskelijoille työkaluja ja työskentelytapoja tulevan työuran suunnitteluun.

Projektin päätuote, internetissä luettavissa oleva eGuide on opettajille suunnattu opas, johon on koottu erilaisia uraohjaukseen ja itsetuntemukseen liittyviä menetelmiä. Oppaasta löytyvät projektin aikana pidetyissä työpajoissa käytetyt menetelmät ja harjoitukset.

Joutsan lukion lisäksi Horizon to the future -projektiin osallistui neljä muuta koulua Italiasta, Espanjasta ja Saksasta. Mukana olleet opiskelijat ja opettajat pääsivät projektin koordinaattorina toimineen Joutsan Yhtenäiskoulun ja lukion opinto-ohjaaja ja lukion vararehtori Sanna Pienmäen mukaan muun muassa kehittämään suvaitsevaisuuttaan sekä tiimityöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan. Opettajille projekti antoi myös esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan sekä projektinhallinnan taitoja.

– Tärkeimmät tulokset ovat aineettomat ja pitkäaikaiset tulokset, jotka tulevat näkymään oppilaidemme tulevaisuuden uravalinnoissa ja elämissä sekä opettajiemme työn laadussa. Toivomme, että oppilaista tulee hyviä Euroopan kansalaisia, joilla on vahva itsetunto ja taitoa tulla toimeen erilaisissa tilanteissa ja erilaisissa kulttuureissa, sanoo Pienmäki.

Tarja Kuikka