Ikäihmisiä heräteltiin keskiviikkona Joutsassa pohtimaan omia ravitsemuksellisia valintojaan ja niiden vaikutusta sydän- ja aivoterveyteen. Kyse oli S-Marketissa järjestetystä, Keski-Suomen Muistiyhdistyksen ja Keski-Suomen Sydänpiirin Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen -hankkeen pitämästä kauppiaan kierroksesta, jonka myötä ikäihmisille tarjottiin tietoa oikeanlaisen ravinnon merkityksestä sydän- ja aivoterveyden edistämisessä.

Tietoa tarjoamassa olleet Keski-Suomen Muistiyhdistyksen muistiluotsikehittäjä, toimintaterapeutti Outi Ronkainen ja Apetta aivoille -hankkeen projektisairaanhoitaja Laura Tuhkunen painottivat ravinnon merkitystä niin sydäntautien kuin muistisairauksienkin ehkäisyssä. Yhdeksi keskeiseksi tekijäksi ravinnossa he nimesivät proteiinin, jonka tarve on ikääntyneillä suurempi kuin työikäisillä.

Vaikka proteiinista puhutaan paljon, siitä puhutaan Tuhkusen ja Ronkaisen mukaan yleensä urheilijan näkökulmasta. Ikäihmisellekin se on kuitenkin tärkeää, sillä ikääntyessä proteiinin imeytyminen heikkenee ja kun proteiinia ei saa riittävästi, lihakset surkastuvat. Ikääntyneillä esimerkiksi 60-kiloisen päivittäinen proteiinin tarve on Tuhkusen mukaan  72 grammaa ja 80-kiloisen 96 grammaa. Tarve kasvaa, jos on lihasheikkoutta tai huonosti paraneva haava.

 

Keski-Suomen Muistiyhdistyksen muistiluotsikehittäjä, toimintaterapeutti Outi Ronkainen (vas.) ja Apetta aivoille -hankkeen projektisairaanhoitaja Laura Tuhkunen tarjosivat kauppiaan kierroksella ikäihmisille tietoa sydän- ja aivoterveyden edistämisestä.

Se, miten hyvin ikääntyneet ovat tänä päivänä perillä ravinnon vaikutuksesta sydän- ja aivoterveyteen, vaihtelee Outi Ronkaisen ja Laura Tuhkusen mukaan paljon.

– Osa on ehkä vähän valveutuneempia tai jos perheessä on esimerkiksi tytär sairaanhoitaja, niin silloin voi olla tosi hyvin tietoa. Mutta osa ei ole, sanoo Ronkainen.

Tuhkunen kertoo monelle ikääntyneelle olleen uusi tieto se, ettei yli 65-vuotiaan pitäisi enää laihduttaa. Myös normaalipainoisuutta tarkastellaan Tuhkusen mukaan eri mittarilla kuin nuoremmilla, sillä työikäisen normaali painoindeksi on välillä 20–24, mutta ikääntyneellä sen sijaan 24–27.

Ravinnon lisäksi Ronkainen ja Tuhkunen listaavat sydän- ja aivoterveyttä edistäviksi tekijöiksi riittävän unen, liikunnan, säännöllisestä ateriarytmistä huolehtimisen, ihmissuhteiden ylläpidon, harrastukset sekä tupakoinnin välttämisen.

Apetta aivoille -hankkeen kauppiaan kierroksia järjestettiin tällä viikolla myös muualla maakunnassa. Keväällä 2017 alkanut ja ensi vuoden loppuun kestävä hanke pyrkii vahvistamaan Keski-Suomen aikuisväestön tiedollisia ja taidollisia valmiuksia aivoterveyden edistämisessä ja muistisairauksien ennaltaehkäisyssä.

Tarja Kuikka