Keski-Suomen ely-keskus muuttaa Etu-Ikolan yhdystien numero 16657 sekä Nauklahti-Paappalan yhdystien numero 6162 nopeusrajoituksia Joutsassa. Yhdysteiden yleisnopeusrajoitus 80 km/h lasketaan nopeusrajoitukseksi 60 km/ kyseisten teiden risteyksen lähistöllä sijaitsevan asutuksen kohdilla.

Perusteena toimenpiteelle on liikenneturvallisuuden parantaminen kylän kohdalla. Ely-keskuksen mukaan rajoitukset tulevat voimaan, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien varteen.

Janne Airaksinen