Leivonmäen kohdalla kesäkuun alussa startannut valtatieremontti näkyy autoilijalle suuremmassa mittakaavassa vasta elokuussa. Tuolloin otetaan käyttöön asfaltoitu kiertoliittymä Savenahon kohdalla. Kiertoliittymä tehdään, jotta Savenajon risteyssillan rakentaminen mahdollistuu. Toimenpide katkaisee nykyisen valtatien, ja liikenne ohjataan siten tuossa vaiheessa ohi siltamontun kiertoliittymällä. Tässä kohtaa ovat voimassa alennetut ajonopeudet.

Kiertoliittymää rakennetaan parhaillaan Leivonlinnan ja Savenahontien välimaastoon idän puolelle, joten ohikulkija näkee varsin hyvin mistä on kyse. Siltamontun kaivaminen Savenahoon vaatii tämän asfaltoidun raskaallekin liikenteelle soveltuvan kiertoliittymän, sekä mainitun tienkohdan toisella puolella asuville yksityistieliittymän. Ilman tätä liittymää, jota sitäkin parhaillaan tehdään maastoon, nämä asukkaat joutuisivat liikennemottiin siltatyömaan käynnistyessä.

Lisäksi tierakentamisen vuoksi täytyy muun muassa sähkö- ja vesijohtojen siirtää syrjemmäksi. Sähköjen puolesta tätä tehtiin Järvi-Suomen Energian toimesta esimerkiksi keskiviikkona 20.6., mikä aiheutti sähkökatkoja lähitienoon asukkaille.

Toinen risteyssilta rakentuu myöhemmin Haapasuon risteyksen paikkeille. Siltoja tehdään talven aikana, koska tieväyliä taas ei voi tehdä pakkasten aikaan. Projektit on aikataulutettu siten, että sillat ovat valmiina vuoden 2019 kevääksi, jolloin tähtäin siirretään väylärakentamiseen.

Yläkuvassa näkyy selvästi rakentumassa oleva kiertotie, jota kautta valtatien koko liikenne ohjataan ohittamaan Savenhon risteyssillan työmaa. Kiertoliittymä otetaan käyttöön elokuussa, jolloin myös kuvan oikean laidan paikkeille alkaa hahmottua siltamonttu.

Janne Airaksinen