Joutsan kunnanhallitus päätti Puulan seutuopiston henkilöstöstrategiasta. Puulan seutuopiston osalta rehtorin tehtävä päätettiin osa-aikaistaa (60 %) 1.8.2018 lähtien. Musiikinopettajien määrä säilyy ennallaan (kolme kpl), samoin toimistosihteerin työaika (80 %).

Säästötavoitteen saavuttamiseksi rehtorin osa-aikaistamisen lisäksi opistosihteerin määräaikaista työsopimusta ei jatketa ja eläkkeelle 1.8. jäävän tekstiilinopettajan tehtävää ei täytetä. Kuvatulla tavalla säästetään noin 40.000 euroa henkilöstökuluissa vuodessa.

Sen sijaan hakuun laitetaan 1.8. lähtien koulutussuunnittelijan tehtävä (80 %). Tähän tehtävään sisältyy muun muassa kädentaitojen ja kuvataiteiden opetuksen suunnittelu (aiemmin tekstiilinopettajan tehtävä) ja rehtorin nykyisiä suunnittelutehtäviä sekä opistosihteerin hoitamat asiakaspalvelutehtävät.

Hallintojohtajana määräaikaisesti toiminut Sari-Maarit Peltola siirrettiin 1.8. lähtien takaisin kansalaisopiston rehtorin tehtävään.

Janne Airaksinen