Seututerveyskeskuksen terveysasemat palvelevat viime vuoden tapaan läpi koko kesän. Tulevan kesän toimintaa on suunniteltu viimekesäisten kokemusten ja saadun asiakaspalautteen pohjalta.

Terveysasemat ovat perinteisesti olleet suljettuna koko heinäkuun, mikä on ruuhkauttanut toimintaa ennen ja jälkeen sulkuajan. Viime kesänä palveluja kuitenkin osattiin hyödyntää myös heinäkuun aikana, mikä helpotti elokuun ruuhkia huomattavasti. Niin asiakkaat kuin ammattilaisetkin olivat toimintaan tyytyväisiä, joten samaa mallia sovelletaan jatkossakin.

Osastonhoitaja Merja Sivanne kertoo oman vastuualueensa näkökulmasta, että edellä mainittu pätee pääsääntöisesti myös paikallisten terveysasemien vastaanotto- ja neuvolapalveluihin.

– Pääsääntöisesti kaikki terveydenhuollon palvelut toimivat kesälläkin Joutsan ja Luhangan terveysasemilla. Viikolla 28 Luhangan vastaanotto ja näytteenotto sekä Leivonmäen näytteenotto suljettu, tällöin palvelua tarjolla Joutsan terveysasemalla.

– Vastaanotolla kiireellinen hoito ja osittain kiireetönkin vastaanottotoiminta toimivat kesällä, lähinnä kiireetöntä kansansairauksien vastaanottoa ja kontrolleja siirtyy syksymmälle, toteaa Sivanne.

Ajan tasalla olevaa tietoa on saatavissa Seututk:n nettisivuilta. Myös sähköisiä yhteydenottokanavia kannattaa käyttää.

Janne Airaksinen