Yksityisautoilijoiden ja raskaan liikenteen kuljettajien tyytymättömyys Keski-Suomen maanteiden talvihoitoon lisääntyi tänäkin vuonna. Tyytymättömyys on lisääntynyt koko 2010-luvun lähes kaikkialla Suomessa. Näin kertoo tuore tienkäyttäjille suunnattu asiakastyytyväisyystutkimus.

Yksityisautoilijoiden ja raskaan liikenteen ammattikuljettajien tyytyväisyys Keski-Suomen tienpitoon talvella väheni lähes kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Raskaan liikenteen kuljettajista vain 13 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväisiä maanteiden talvihoitoon ja selvästi yli puolet (64 %) on siihen tyytymättömiä. Yksityisautoilijoista tyytyväisiä on hieman yli kolmannes (37 %) ja tyytymättömiä 40 %.

Raskaan liikenteen kuljettajat ovat erityisen tyytymättömiä pääteiden ulkopuolisten teiden talvihoitoon, johon tyytyväisiä on vain 6 % kuljettajista. Pääteiden talvihoitoon tyytyväisiä on 36 % raskaan liikenteen vastaajista. Sekä yksityishenkilöt että raskaan kaluston kuljettajat ovat aiempaa tyytymättömämpiä pääteiden ja alemman tieverkon liukkauden torjuntaan, lumen auraukseen ja tienpinnan tasaisuuteen.

Selvästi aiempaa tyytymättömämpiä oltiin myös linja-autopysäkkien sekä levähdys- ja pysähtymisalueiden talvihoitoon sekä liikennemerkkien ja viittojen näkyvyyteen. Noin 50 % yksityisautoilijoista ja noin 80 % raskaan liikenteen kuljettajista kokee maanteiden yleistilan ja -kunnon heikentyneen edellisvuodesta.

Tienkäyttäjien kokonaistyytyväisyys päätyi alimmalle tasolleen lumisen ja muutoinkin tienhoidollisesti haastavan talven päätteeksi. Keski-Suomen ely-keskuksen liikennevastuualueen johtaja Jukka Lehtinen pitää kehitystä huolestuttavana.

– Tehtävämme tienpitäjänä on huolehtia siitä, että tienpito toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti ja se palvelee tienkäyttäjiä mahdollisimman hyvin. Tutkimustulos sisältää selvän viestin siitä, että paitsi tieverkon rakenteellisen kuntoon, myös päivittäiseen hoitoon tulee yhteiskunnan satsata jatkossa enemmän, sanoo Lehtinen.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös tienkäyttäjien kokemuksia suolauksen ja hiekoituksen riittävyydestä. Yksityisautoilijoista noin 60 % oli sitä mieltä, että suolaa käytettiin sopivasti. Neljänneksen mielestä suolaa käytettiin liikaa. Raskaan liikenteen kuljettajista 55 % piti käytetyn suolan määrää sopivana ja 31 % haluaisi teille lisää suolaa.

Liukkauden torjunnassa käytetyn hiekan määrää pidettiin selvästi liian vähäisenä. Yksityishenkilöistä reilusti yli puolet ja ammattikuljettajista lähes kaikki pitivät hiekan käyttöä riittämättömänä.

Heikosta tuloksesta huolimatta Keski-Suomi pärjäsi alueiden välisessä vertailussa monilla kyselyn osa-alueilla selvästi muita alueita paremmin. Esimerkiksi raskas liikenne koki Keski-Suomen pääteiden talvihoidon selvästi paremmaksi kuin valtakunnassa keskimäärin.

Janne Airaksinen