Suomen lähi- ja perushoitaliitto SuPerin paikallisen osaston kautta tehtiin 21.3. epäkohtailmoitus Luhangan Palvelukeskus Tuuliharjusta. Kyse on ikäihmisten pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköstä. Ilmoituksen perusteella Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston (Avi) ylitarkastajat tekivät valvontatarkastuksen 12.4.

Tarkastuksen perusteella Avi pyytää Luhangan perusturvalautakunnalta useita selvityksiä ja selityksiä. Pyynnön laajuutta kuvaa se, että raportin Johtopäätös- ja arviointiosuus on viiden liuskan mittainen.

Selvitys tahdotaan Tuuliharjun henkilöstömitoituksesta, päivitetystä omavalvontasuunnitelmasta ja siitä, miten henkilöstö on ollut osallisena omavalvontasuunnitelman laadinnassa sekä tietoinen sen sisällöstä.

Päivitetyn lääkehoitosuunnitelman tilanne pitää selvittää, samoin se, kuinka henkilökunnan tiedonkulku varmistetaan ja toteutetaanko tiimipalaverit. Henkilökunnan perehdyttämisen kehittäminen, vastuiden varmistaminen poikkeustilanteissa sekä Tuuliharjun toimintasuunnitelma ja -kertomus kuuluvat myös näihin.

Avi haluaa niin ikään tietää, kuinka hoito- ja palvelusuunnitelmia on päivitetty, kuka vastaa päätöksenteosta jatkossa ja että miksei palvelupäätöksiä ole tehty asiakkaille. Asiakaskohtaisia rajoittamispäätöksien tekemättä jättäminen täytyy sekin selvittää. Tarkastuskertomuksen kommentteihin oli kuitenkin 26.4. lisätty palveluntuottajan taholta, että rajoituspäätökset on tehty 12 asiakkaalle. Tarkastuskäynnillä asia ei ollut tiedossa.

Rajoittamistoimenpiteitä on käytössä. Lääkärin tulee tehdä asiakaskohtaiset rajoittamispäätökset muun muassa kaikista laidoista tai sidontavälineistä, joita asiakkailla on käytössä.

Palvelukeskus Tuuliharjun johtaja Asta Tiitta ja perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen vastaavat selvitys- ja selityspyyntöön, joka käsitellään perusturvalautakunnan kokouksessa 12.6. Vastausaika päättyy 15.6.

Raportissa todetaan muun muassa, että Tuuliharjun lääkehoitosuunnitelma on puutteellinen, virikesuunnitelma puuttuu, eikä hoitohenkilöstö toteuta suunnitelmallista viriketoimintaa. Tiloista löytyneet kosteusvauriot tulisi korjata.

Esimerkiksi omavalvontasuunnitelmaa tulee selkeyttää siten, että kuka tahansa saa sitä lukiessaan käsityksen siitä, kuka vastaa mistäkin vanhainkodilla ja miten hoitotyötä toteutetaan. Toimintaedellytysten turvaamiseksi Tuuliharjussa tulee aloittaa säännölliset tiimipalaverit. Tällä hetkellä niitä ei ole pidetty lainkaan kuukausiin.

Janne Airaksinen