Joutsan kunnanhallitus merkitsi äskettäin kokousasiakirjoihinsa tiedoksi, että Joutsan terveyskeskuksen vuodeosastolla on rekrytointiongelmia. Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunta on päättänyt, että potilasturvallisuuden varmistamiseksi Joutsassa sairaansijojen määrä saattaa pudota 25.6.-26.8. viiteentoista rekrytointiongelmien vuoksi.

Kysyimme asiasta tarkemmin seututerveyskeskuksen toimitusjohtajalta Päivi Ylä-Kolulta.

– Kyse on sairaanhoitajien kesäsijaisten rekrytointiongelmasta. Kesäsijaisia puuttuu tällä hetkellä yksi henkilö, ja elokuun alusta lähtien mahdollisesti toinen henkilö lisää. Olemme aloittaneet rekrytoinnin Joutsaan jo joulukuussa, mutta tilanne on nyt tämä, kertoo Ylä-Kolu.

Näin ollen hän joutui ehdottomaan sairaansijojen tilapäistä pudottamista 20 kappaleesta 15 kappaleeseen. Ylä-Kolu korostaa, että kyse on tilapäisestä toimenpiteestä, ja määrät palautetaan heti lomakauden loputtua entiselleen. Järjestämistoimikunta ja johtokunta ovat hyväksyneet menettelyn.

Vuodeosaston keskimääräinen käyttöaste on ollut alkuvuodesta 16–17 paikkaa, jonkun kuukauden luvun ollessa 18 paikkaa. Ylä-Kolun mukaan käyttöasteet laskevat kesällä, joten hän uskoo tilanteesta selvittävän. Jos Joutsan vuodeosaston paikat kuitenkin täyttyvät, Jyväskylässä sijaitseva Veljeskoti on varahoitopaikka.

Lääkäreiden ja lähihoitajien kesäsijaisasia sen sijaan on saatu kuntoon menestyksellä.

– Yksityisten hoivakotien suuri määrä Joutsassa on imenyt vapaana olevan sijaishenkilökunnan. Myös etäisyys kaupungeista näyttää vaikuttavan sijaisten halukkuuteen lähteä paikkakunnalle tuuraamaan.

Janne Airaksinen