Järvi-Suomen Energia Oy:n sähköverkon rakentamisessa varsin usein urakoitsija on nykyisin muu kuin Joutsassa tukikohtaa pitävä Elvera Oy. Esimerkiksi Tammijärvellä töitä aloittelee nyt Eltel Oy. Miten tällainen tilanne on syntynyt ja mistä se johtuu? Joutsan Seutu kysyi asiasta Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtajalta Markus Tykkyläiseltä ja Järvi-Suomen Energia Oy:n toimitusjohtajalta Arto Pajuselta.

1) Kilpailuttaako Järvi-Suomen Energia verkon rakentamisen urakat?

Pajunen: Rakentamisen urakat ovat osa verkon ylläpitoa, jota ovat lisäksi tarkastukset, huollot ja korjaukset. Näistä osa-alueista muodostetaan urakkakokonaisuuksia, joita kilpailutetaan. Suurimpia työkokonaisuuksia näistä voi samalla paikkakunnalla tehdä useampikin urakoija kuten esimerkiksi nyt, kun tehdään paljon laajoja kaapelointitöitä.

2) Miksi verkon rakentaminen kilpailutetaan, eikä sitä osteta suoraan konsernin osaomistamalta Elveralta?

Pajunen: Kaikille verkostotöille pyritään hakemaan hinta-laatu suhteeltaan optimaalinen ratkaisu, jotta sähkön siirron hinta pysyisi asiakkaille kohtuullisena ja laatu hyvänä. Lisäksi Energiamarkkinavirasto valvoo verkkoyhtiöiden kustannusten tasoa ja sähkön laatua, sekä asettaa yrityksille tehokkuusvaatimuksia vertaamalla samantyyppisiä yhtiöitä keskenään sähkön laadun ja kustannustasojen suhteen.

Tykkyläinen: Sähkön siirtoliiketoiminta on yhdyskunnan perusinfrastruktuuritoimintana Euroopan Unionin määrittelyn mukaan erityistoimiala, jota koskee lainsäädäntö julkisista hankinnoista. Se on velvoittava lainsäädäntö, joka isossa kuvassa pyrkii ohjaamaan hankintoja kustannustehokkaaseen suuntaan, mikä koituu asiakkaiden parhaaksi. Tämä lainsäädäntökin kehittyy koko ajan, ja siinä kehityksessä pitää sähkönsiirtoyhtiöidenkin pysyä mukana toimintatavoissaan. Kustannustehokkaasti toteutetut investoinnit pienentävät osaltaan paineita sähkön siirtotariffien nostolle. Tuota nousupainetta ylläpitää laki säävarman verkoston rakentamisesta. Töiden kilpailuttamisella pyritään huolehtimaan mahdollisimman tehokkaasta rahojen käytöstä investoinneissa.

3) Maksaako Järvi-Suomen Energia Elveralle erikseen häiriötilanteiden korjaamiseen varautumisesta, myös riittävän osaamisen ja organisaation ylläpidosta?

Pajunen: Pelkkä häiriötilanteisiin varautuminen ja vain niistä maksaminen ei ole kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu. Käytännössä urakoijien kuten Elveran kanssa sovitaan verkkoon liittyvistä työkokonaisuuksista, joihin voi kuulua kunnossapitoa, tarkastusta ja huoltoa, jonka vastapainona urakoijalla on mahdollisuus pitää häiriöiden varalta osaavaa korjaushenkilöstöä eri paikkakunnilla. Lisäksi varallaolosta ja vikojen korjaamisesta maksetaan työehtosopimusten mukaiset korvaukset.

4) Suur-Savon Sähkö on edelleen Elveran merkittävä omistaja (49,5 prosenttia). Miltä Elveran kilpailukyky vaikuttaa omistajan silmissä?

Tykkyläinen: Sähkön sekä kaukolämmön toimintavarmuus asiakkaillemme on edelleen Elvera Oyn asentajien hyvän ammattitaidon varassa. Yhtiö ja sen menestys on Elvera Oyn omistajille, Suur-Savon Sähkö Oylle, Lappeenrannan Energia Oylle sekä Kymenlaakson Sähkö Oylle, erittäin tärkeitä. Urakointiliiketoiminnan kilpailu on Suomessa kiristynyt yllättävän kovaksi. Viimeisen puolen vuoden aikana ainakin kaksi merkittävää urakointiyhtiötä on ajautunut konkurssiin, ja useimpien kannattavuus on heikentynyt. Toimialalla tehdään investointimäärien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä enemmän töitä aiempaa pienemmällä katteella. Elvera Oy on tässä tiukassa kilpailutilanteessa pystynyt tekemään lievästi positiivista liiketulosta, ja voittanut urakkakilpailuita perinteisen toimialueen lisäksi muualla Suomessa. Avoin kilpailu kaikilla toimialoilla tarkoittaa jatkuvaa vauhdin lisäämistä. Elvera Oy on lisännyt vauhtiaan, parantanut kilpailukykyään, ja tämä on paras tae tulevaisuuden menestyksestä. Olen erittäin vakuuttunut siitä, että Elvera Oy tulee olemaan urakointimarkkinoiden mankelointivaiheen jälkeen yksi selviytyjistä.

5) Mikä ylipäätään on suuntaus on tällä saralla. Onko niin, että häiriötilanteisiin varautuminen sekä verkonrakentaminen eriytyvät omiksi liiketoiminnoikseen kasvavassa määrin?

Pajunen: Verkon rakentaminen, tarkastus, huolto ja häiriötilanteisiin varautuminen ovat osa-alueita, joista kannattaa muodostaa riittävän suuria työkokonaisuuksia, jotta urakoijalla on töitä silloinkin, kun ei ole häiriöiden korjausta. Edellä mainittujen osa-alueiden pilkkominen omiksi liiketoiminnoiksi ei liiketaloudellisesti tunnu nyt kannattavalta.

Tykkyläinen: Vain riittävä työkuorma alueella kunnossapidossa ja rakentamisessa luo edellytykset häiriötilanteiden viankorjausresurssien ylläpitämiseksi. En usko, että häiriötilanteisiin varautumista pystyy taloudellisesti tehokkaasti toteuttamaan erillisenä toimintona.

Jukka Huikko

 

Info: Sähköala ja yhtiöt

Suur-Savon Sähkö Oy on energiakonserni, jonka omistavat pääosin kunnat ja kaupungit, muun muassa Joutsa ja Luhanka.

Järvi-Suomen Energia Oy on sähkönsiirrosta vastaava yhtiö, joka on Suur-Savon Sähkö Oy:n kokonaan omistama. Yhtiö vastaa siis sähköverkosta toimialueellaan sekä sähkönsiirron laskutuksesta kuluttajilta.

Lumme Energia Oy on Suur-Savon Sähkön Oy:n ja Etelä-Savon Energia Oy:n omistava sähköä myyvä yhtiö. Kuluttaja voi kilpailuttaa ja ostaa sähköenergian miltä hyvänsä alan toimijalta. Yhtiö aloitti 2017.

Elvera Oy on verkonrakentamisen parissa toimiva osakkuusyhtiö, josta Suur-Savon Sähkö Oy omistaa 49,5 prosenttia. Elvera syntyi syksyllä 2016, kun kolme sähköyhtiötä yhdisti omat verkonrakennusyhtiönsä. Yksi fuusioituneista yrityksistä oli SSS:n kokonaan omistama Suur-Savon Sähkötyö Oy. Elvera toimii sähköverkkoinfran rakentamisen ja ylläpidon lisäksi myös vesihuollon, teollisuuden ja lämmön parissa.

Sekä verkonrakentaminen että sähkönmyynti ovat tänä päivänä erittäin kilpailtuja toimialoja Suomessa.

Lue myös: Järvi-Suomen Energialle jatkoaikaa