Seurakunnan talouspäällikkö Eija Lehtimaa on ollut virkavapaalla 25.2.–25.5. Virkavapaa jatkuu 30.9. asti. Kirkkoneuvosto valitsi tämän johdosta osa-aikaiseksi ja tuntipalkkaiseksi talouspäällikön viransijaiseksi Laila Mourujärven ajalle 26.5.-30.9.

Kirjanpitäjä Mourujärvi on toiminut taloustoimistossa osa-aikaisena ja tuntipalkkaisena talouspäällikön viransijaisena 12.4. alkaen kirkkoherran virkamiespäätöksellä. Hänen tehtäviinsä on kuulunut tekemättä jääneitä kirjanpidollisia tehtäviä ja tilinpäätöksen valmistaminen loppuun. Kirkkoherranviraston seurakuntasihteeri Elisa Jaakkola on toiminut myös taloustoimiston sihteerinä maaliskuun alusta alkaen. Siksi seurakunta tarvitsee tällä hetkellä vain osa-aikaisen talouspäällikön viransijaisen.

Mourujärvellä on ollut oma tilitoimisto ja hänellä on HTM-tutkinto. Kirkkoneuvoston esittelytekstissä todetaan, että koulutuksensa ja työkokemuksensa tähden hän on ammattitaitoinen ja voi olla avuksi seurakunnalle haasteellisessa taloushallinnon tilanteessa.

Jaakkola toimii samalla aikajaksolla täysipäiväisenä kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sihteerinä. Hänelle maksetaan tehdyistä työtunneista. Koska vielä on avoin asia, millaiseksi muodostuu suunniteltu yhteistyö Lapuan hiippakunnan taloustoimiston kanssa, on mielekästä, että Jaakkola jatkaa molempien toimistojen sihteerinä talouspäällikön virkavapaan ajan.

Kirjuri-järjestelmän (kirkonkirjojen pidon) käytöstä on tehty sopimus Uuraisten seurakunnan kanssa. Uuraisten virastosihteeri on käyttänyt työaikaa Joutsan seurakunnan kirjuri-tehtäviin noin 20 tuntia kuukaudessa.

Asiaa sivuten kirkkoneuvosto myönsi seurakuntasihteeri Tuija Salolle eron tästä virasta 4.6. alkaen. Hän siirtyi Joutsan kunnan palvelukseen, ja 4.12.2017 alkaen on viransijaisena toiminut jo mainittu Elisa Jaakkola.

Janne Airaksinen