Korpilahden apteekkarista ja Luhangan sivuapteekkia hoitavasta Virpi Kortemäestä tulee Joutsan uusi apteekkari. Vaihdos tapahtuu 4. syyskuuta.

Joutsan nykyiselle apteekkarille Riitta Laurilalle on puolestaan jo aikaisemmin myönnetty Lappeenrannan 1. apteekin lupa. Laurila on ottanut vastaan kyseisen apteekin toiminnan ja hän vastaa Joutsan apteekista vielä siirtymäkauden ajan.

Joutsan apteekkilupaa tavoitteli tammikuussa päättyneessä haussa peräti 23 hakijaa. Maaliskuussa Fimean valvontalautakunta teki asiassa päätöksen ja myönsi luvan sitä tavoitelleelle Kortemäelle.

Apteekkitoiminta on Suomessa toistaiseksi luvanvaraista toimintaa.

Jukka Huikko