Järvi-Suomen Energia Oy rakennuttaa maakaapeliverkkoa Luhangan Tammijärvelle sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi, eli kaapeleita kaivetaan maan alle suojaan myrskytuulilta. Saneeraustyömaa alkaa kesäkuussa ja suunnitelman mukainen valmistuminen uudelle verkolle on marraskuussa. Vanhan sähköverkon purkutyö saataneen päätökseen keväällä 2019. Pääurakoitsijana urakassa toimii Eltel Oy.

Urakoitsija asentaa keski- ja pienjänniteverkkoa maan alle yhteensä noin 22 kilometriä ja liittää verkkoon 13 uutta muuntajaa. Ilmajohtoverkkoa puretaan yhteensä noin 16 kilometriä. Ilmajohdon purkaminen vapauttaa metsä- ja peltomaata hyöty- ja virkistyskäyttöön.

Tammijärvi-hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa ja kyseinen työ koskettaa Tammijärven aluetta Luhangan suuntaan.

– Toteutamme työmaata mahdollisuuksien mukaan yhteiskaivuna. Tämä toteutustapa on kustannustehokasta, koska samoihin kaapeliojiin asennetaan samalla esimerkiksi valokuitua, eikä ojia tarvitse avata uudelleen myöhemmin.

— Työmaalla voi olla ajoittain paikallisia vaikutuksia alueen asukkaille. Työmaalla on myös tiukka aikataulu, jota kiristi entisestään myöhäinen kevään tulo, kertoo verkostoinsinööri Jani Siltala Järvi-Suomen Energialta.

Hanke on osa Järvi-Suomen Energia Oy:n toimitusvarmuusinvestointiohjelmaa, jonka tavoitteena on varmistaa taajamien sähkönsaanti tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Maakaapeloinnilla suojataan sähkönkäyttäjiä myrskyjen ja lumikuormien aiheuttamilta häiriöiltä. Yhtiö investoi tänä vuonna sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen noin 40 miljoonaa euroa.

Maakaapelointi on ensisijainen verkostoratkaisu asemakaava-alueilla ja taajamiin sähköä syöttävissä verkoissa sekä käyttöteknisesti tärkeillä muilla yhteyksillä. Ilmajohtoja siirretään teiden varsiin taajamien ulkopuolisille alueille.

Työmaasta saattaa olla vaikutuksia muun muassa liikenteen sujuvuudelle.

Janne Airaksinen

Lue myös: Miksi Elvera ei kelpaa?

Lue myös: Järvi-Suomen Energialle jatkoaikaa