Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina 854.422 euroa alijäämäisen tilinpäätöksen vuodelta 2017. Negatiiviseen tulokseen vaikutti merkittävimmin kertaluontoinen Kiinteistö Oy Reposen lainan maksaminen. Viime vuonna toimintakulut kasvoivat 2,7 prosenttia ja toimintatuotot pienenivät 10,2 prosenttia. Joutsan kunnan taloustilanne heikkeni edellisestä vuodesta. Määrärahojen ylityksiä oli monella sektorilla ja etenkin keskustelutti teknisen toimen ylitykset.

Kunnanvaltuusto myönsi eron Marjaana Kuituselle Joutsan kunnan luottamustehtävistä 7.6. alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi. Kunnanhallitukseen valittiin Aila Niinikoski ja hänen varajäsenekseen Raija Untolahti. Lisäksi koulutuskuntayhtymän valtuustolle esitetään Kuitusen tilalle varajäseneksi Untolahtea.

Aila Niinikoski on anonut eroa perusturvalautakunnan jäsenyydestä sosiaalityöntekijän ja määräajoin johtavan sosiaalityöntekijän sijaisena toimimisen vuoksi. Niinikoskelle myönnettiin ero. Niinikosken tilalle perusturvalautakuntaan ja yksilöjaostoon valittiin Untolahti.

Kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa Puulan seutuopiston tekstiiliopettajan ja musiikinopettajien virat. Tehtävät muutetaan työsuhteisiksi. Opistolautakunnalta pyydettiin lausunto vaihtoehtoisista ratkaisuista irtisanomisille tarkan kustannuslaskelman kera. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Huikon (kok.) mukaan kyse on vanhasta organisaatiorakenteesta, mikä painottuu musiikille, ja joka siksi pitää korjata paremmin nykytilannetta vastaavaksi.

Joutsan kunnan vuotuinen hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2017 hyväksyttiin. Valtuustoryhmät puivat asiaa laajalta käsittelyn yhteydessä. Samoin hyväksynnän saivat henkilöstökertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus. Myös kunnan tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus viime vuoden tilikaudelta.

Muissa asioissa Jarmo Liukkonen (kesk.) teki esityksen hoitajapulan helpottamiseksi ja lapsiperheisiin panostamisen hyväksi. Lisäksi hän haluaisi perustaa niin sanotun poikamiespankin, jolla saataisiin muitakin kuin hoitajia muuttamaan paikkakunnalle perhettä perustamaan.

Teknisen osaston tulos miinuksella 355.000 euroa

Kunnanjohtaja Harri Nissinen taustoitti Joutsan Seudulle tarkemmin teknisen toimen huonoa tulosta.

– Toimintakulut ylittyivät toimitila- ja vuokrauspalveluissa noin 550.000 euroa, onneksi tuototkin kasvoivat, mutta tilikauden tulos oli –355 000. Ylityksiä tuli asuinrakennuksista ja -huoneistoista, teollisuushalleista ja muista rakennuksista. Kustannuksia aiheuttivat rakennusten purkaminen, terveysaseman suunnittelu ja erilaiset asiantuntijapalvelut. Kärjistäisin, että teknisen ylitykset liittyvät kiinteistöihin, laskee Nissinen.

Muut osa-alueet ovat pysyneet hyvin budjetissaan, ja jopa alittaneet sen. Koko teknisen toimen ylitys oli noin 280.000. Nissinen korostaa tätä sen vuoksi, että juuri kiinteistöissä piilee kunnan kannalta suurimmat riskit.

Terveystoimen ylitykset tulivat erikoissairaanhoidosta, jota onneksi hyvin hoidettu perusterveydenhuolto kompensoi. Muut murheenkryynit ovat lasten perheiden palvelut (ylitys 113.000) ja tehostettu palveluasuminen (ylitys 285.000). Sivistystoimi pääsi plussalle ja erityisesti huomio kiinnittyy varhaiskasvatukseen, joka alitti budjettinsa 130.000.

Tilinpäätöksestä käytettyjä valtuustoryhmien puheenvuoroja

Keskusta, Niilo Peltonen

Oravakiven maanhankinta oli merkittävin elinkeinohanke kunnan historiassa. Tilinpäätös oli alijäämäinen ja suurimmat toimintakulujen ylitykset olivat teknisessä toimessa sekä terveydenhuollossa. Merkittävin yksittäinen alijäämään vaikuttava menoerä oli Kiinteistö Oy Reposen takaustappio. Kaikista luvuista näkee selvästi Joutsan vaikean tilanteen. Ylijäämää kunnalla on 3,78 miljoonaa euroa, mutta siitä huolimatta kuntatalousanalyysin mukaan Joutsa ajautuu tällä menolla muutaman vuoden kuluttua kriisikunnaksi.

Kokoomus, Iiris Ilmonen

Tilitapahtumia tarkastellen vuosi 2017 ei ollut ihan ruusuinen, kokonaistoiminnasta löytyy toki positiivistakin. Tulimme vuodesta 2016 tuloksellisesti hieman vajaa 2,5 miljoonaa alamäkeä. Olemme kuulleet mainittavan syyksi maksettavaksemme langenneen yritystakauksen ja odotettua suuremmat sosiaalitoimen menot. Osatotuutta ovat nämäkin.

Teknisen toimen tilipäätöksessä on murheita. Vuodesta 2016 280.000 euroa kasvanut miinusmerkkinen lopputulema huolestuttaa. Sektori on laaja ravintohuollosta yhdyskuntasuunnitteluun ja korjausliikkeitä pitäisi tehdä. Suuri kiinteistökantamme, josta emme tehdystä kiinteistöstrategiasta huolimatta osaa luopua. Opiksi otettavaa meillä riittää: sopimusten teossa, tiedon kulussa, maksuvalvonnassa ja perintäprosessien hoidossa.

SDP, Keijo Suomalainen

Budjettikuri oli tiukka ja hallintokuntien taloutta seurattiin tarkasti, kirjoittaa kunnanjohtaja Nissinen tilinpäätöskatsauksessaan. Mutta silti mentiin pakkasen puolelle melkein 2,5 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2016 tulokseen. Käyttötaloudessa oli kaiken kaikkiaan noin 1,6 miljoonan euron lisäys. En tiedä, pitäisikö olla huolissaan tästä tilinpäätöksestä? Hyvä merkki oli, että verotulot kasvoivat budjetoitua enemmän.

Perussuomalaiset, Jussi Lehtonen

Meillä on usean hyvän vuoden jälkeen edessämme alijäämäinen tulos. Merkittävin vaikutus oli takausvelan maksulla, mutta määrärahojen ylityksiä syntyi monella sektorilla ja kokonaisuudessaan kunnan taloudellinen tilanne taittui huonompaan. Oravakiven kiinteistökauppa oli kova temppu, ja alueen kehittäminen on kärkihankkeitamme tulevaisuudessa. Talousseminaareja on pidettävä jatkossakin, koska joidenkin laskelmien mukaan olemme vielä kovilla talousasioiden kanssa.

Kristillisdemokraatit, Matti Kallioinen

Muiden ryhmien puheenvuoroissa on paljon sellaista, mihin yhdyn täysin. Talous on pysynyt yllättävän hyvin kuosissa, ei karannut käsistä. Kiinnitän huomion pieneen yhteen pieneen ihmisryhmään, kehitysvammaisiin. Viime vuonna kunta luopui Rutjakan asuntolasta heidän kotinaan ja asukkaat siirtyivät palvelusetelin käyttäjiksi Kartanokotiin. Se on osoittautunut hyväksi paikaksi ja erinomaiseksi ratkaisuksi.

Vihreät, Lea-Elina Nikkilä

Talouden kouluarvosanassa on palattu parin vuoden välttävästä lievän riskin alueelle. Uusi kuntatalousanalyysi viestittää vaikeuksien jatkuvan tulevina vuosina. Sote- ja maakuntauudistuksen kompastelu lisää epävarmuutta ja päätöksenteon vaikeutta.

Janne Airaksinen

Ylhäällä olevassa kuvassa demareiden Leo Niinikoski (keskellä) nousi valtuustoon paikkakunnalta pois muuttaneen Marjaana Kuitusen tilalle. Vasemmalla Niinikosken puoluetoveri Ari Solatie ja lähimpänä oikealla vihreiden Lea-Elina Nikkilä.