Patentti- ja rekisterihallitus lakkautti viimeisimmässä parin vuoden takaisessa rekisterien siivousoperaatiossaan kaikkiaan 55 Joutsassa tai Luhangassa kotipaikkaa pitänyttä toimimatonta yhdistystä. Kaikkiaan lakkautusuhan alla oli 70 yhdistystä (listaus alla).

PHR ensin tiedotti laukkauttamisuhasta, minkä jälkeen operaatio eteni vaiheittain. Listalle koottiin yhdistyksiä, jotka viranomaisten arveluiden mukaan eivät olisi enää toiminnassa. Näin meneteltiin muun muassa silloin, jos vuoden 1995 jälkeen näiltä ei ole tullut ilmoituksia yhdistysrekisteriin.

Suurin osa lakkauttamisen välttäneistä ilmoittaneista yhdistyksistä on siis todennäköisesti toiminnassa ja ilmaissut itsestään viranomaisille. Poikkeuksia on ainakin yksi. Lakkautuslistalla oli nimittäin Uimaniemen Nuorisoseura, joka lähetti purkautumishakemuksen itse ja sitä ei siis lopettanut viranomainen.

– Jos nyt viranomainen on erehdyksissä lakkauttanut toimivan yhdistyksen, eli jos jostakin syystä tieto rekisteristä poistamisesta ei ole tavoittanut, voidaan yhdistys hakemuksesta palauttaa yhdistysrekisteriin vielä viiden vuoden ajan. Tähän tarvitaan palautushakemus, jossa on ilmoitettava uudet nimenkirjoittajat, kertoo PHR:n Jouko Koitto.

Jos taas yhdistyksen toiminta herätetään henkiin esimerkiksi kymmenen vuoden päästä, perustetaan se kuin mikä hyvänsä uusi yhdistys. Rekisteristä poistaminen vapauttaa myös nimen muiden käytettäväksi.

– Kun yhdistys poistetaan rekisteristä, estettä nimen käyttämiselle ei ole, eikä tähän liity mitään karenssia, tarkentaa Koitto.

Pieni mahdollisuus on, että osa ei-lakkautettavien listalla olevista yhdistyksistä odottaa jatkokäsittelyä. Jouko Koitto kertoo, että tähän ryhmään jäi valtakunnallisesti muutama sata yhdistystä, joilla todettiin olevan kiinteistöomistuksia rekisteritietojen perusteella.

Jukka Huikko

Lisää juttuja kuvan alla.

Onko sinulla hauskoja muistoja lakkautetuista?

Onko sinulla hauskoja muistoja Patentti- ja rekisterihallituksen nyt lakkauttamista yhdistyksistä? Tai joitain muistoja toiminnasta ylipäätään?

Tai entä onko sinulla muistikuvia joukkoon lukeutuvista erikoisemmista entisistä yhdistyksistä, kuten Bp Racing Team, Joutsan Fan Club tai Joutsan Venäjä-Seurasta?

Jos on, ota yhteyttä Joutsan Seudun toimitukseen.

Jukka Huikko

 

Ei lakkautettu

Joutsa

Joustajat
Joutsan Metsästysseura
Joutsan Naiskuoro
Keskustan Joutsan Kunnallisjärjestö
Keskustan Mieskonmäen Paikallisosasto
Keskustan Pappisten Paikallisosasto
Keskustapuolueen Angesselän Paikallisosasto
Keskustapuolueen Naisten Leivonmäen Osasto
Länsi-Joutsan Maa- ja Kotitalousseura
Pynnölän Metsästysseura
Tolvasniemen Metsästysseura
Uimaniemen Nuorisoseura (purkautunut oma-aloitteisesti)

Luhanka

Luhangan Free Time Club
Luhangan Yrittäjä
Tammijärven Nuorisoseura

Lakkautettiin

Joutsa

Angesselän Raittiusyhdistys
BP Racing Team
JH-Team
Josemora Racing
Joutsa Fan Club
Joutsan Kameraseura
Joutsan Keskustanuoret NKL
Joutsan Kristilliset Eläkeläiset
Joutsan Mieslaulajat
Joutsan Oppikoulun Opettajat
Joutsan Pelimannit
Joutsan Pohjoinen Pienviljelijäyhdistys
Joutsan Soittajat
Joutsan Tarkkailuyhdistys
Joutsan Tuote- ja Liikeyhdistys
Joutsan Venäjä-seura
Joutsan VesaisetKeskustapuolueen Naisten Joutsan Osasto
Keskustapuolueen Vallaspellon Paikallisosasto
Leivonmäen Demokraattinen Yhdistys
Leivonmäen Kirkonkylän Nuorisoseura
Leivonmäen Rintamamiesveteraanit
Leivonmäen Vesaiset
Marjotaipaleen Pienviljelijäin osasto
Nuoren Keskustan Liiton Joutsan osasto
Nuoren Keskustan Liiton Leivonmäen osasto
Paimentava Työkoira
Pajulammin Pienviljelijäin osasto
Pelastakaa Lapset Leivonmäen osasto
Pärnämäen Nuorisoseura
Rutalahden Kalamiehet
Savenahon Pienviljelijäyhdistys
Savenahon Nuorisoseura
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton Joutsan Kansanvaltainen yhdistys
Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolueen Leivonmäen puolueosasto
Suomen Maaseudun Puolueen Joutsan seudun puolueosasto
Suomen Maaseudun Puolueen Leivonmäen puolueosasto
Suomen Pientalonpoikien Puolueen Leivonmäen Kirkonkylän puolueosasto
Suomen Pientalonpoikien Puolueen Uimaniemen puolueosasto
Suontientaustan Nuorisoseura
Taka-Ikolan Pienviljelijäyhdistys
Tammimäen pienviljelijäin osasto
Tolvasniemen Työväenyhdistys
Töyväen Sivistysliiton Joutsan Seudun opintojärjestö

Luhanka

Luhangan Karjalaseura
Luhangan Kirkkokuoro
Luhangan Kirkonkylän Demokraattinen Työväenyhdistys
Luhangan Tarkastusyhdistys
Luhangan Työväenyhdistys
Luhangan Vanhustenkotiyhdistys
Metsäalan työnjohtaja Luhanka
Suomen Kristillisen Liiton Luhangan paikallisosasto
Suomen Maaseudun Puolueen Luhangan puolueosasto
Tammijärven Pohjoinen pienviljelijäin osasto
Varman Jahti