Maakunta- ja sote-uudistuksen kuntakierros Keski-Suomessa jatkuu. Viime torstaina uudistuksesta järjestettiin luhankalaisille päättäjille ja erikseen tavallisille kuntalaisille tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Vastaavat tilaisuudet pidettiin Joutsassa muutama viikko sitten. Luhangan tilaisuuden avasi Luhangan tuleva kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (kuvassa seisomassa).

Maakuntauudistuksen toteutuminen on edelleen epävarmaa. Näillä näkymin ainakin uudistuksen aikataulu näyttää venyvän aiemmista suunnitelmista. Todennäköisesti maakuntavaaleja ei ehditä pitää suunnitellusti lokakuun lopulla.

Uudistusta Luhangassa esitelleet projektipäällikkö Pirjo Peräaho (kuvassa kesk.) ja vastuuvalmistelija Anu Pihl (vas.) uskovat, ettei tehty mittava valmistelutyö mene hukkaan, vaikka kokonaisuudistus kaatuisikin eduskunnassa. Yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona voi olla, että Keski-Suomen kunnat muodostaisivat kuntayhtymämallilla toimivan sote-yhtymän. Tällaisen yhteistyön rakentamisessa voidaan nyt tehtyä valmistelutyötä hyödyntää. Toistaiseksi valmistelijat kuitenkin lähtevät siitä, että maakunta- ja sote-uudistus toteutuu suunnitellusti, vaikka hiukan myöhässäkin.

Pirjo Peräaho totesi, että uudistuksen jälkeenkin asukkailla säilyvät samat sosiaali- ja terveyspalvelut kuin nykyäänkin.

– Missä on asiakkaita, siellä on myös palveluja. Ajan myötä ihmiset voivat sitten valita, missä käyvät asioimassa ja palveluntarjoajat joutuvat tuunaamaan palvelujaan asiakasmäärän mukaan. Suomalaiset näyttävät kuitenkin olevan varsin lojaaleja julkisien organisaatioiden tarjoamille palveluille, totesi Peräaho.

Luhangassa on tällä hetkellä Joutsan terveysaseman ”sivupiste”. Kunnassa on kerran viikossa muun muassa lääkärin vastaanotto sekä laboratorion näytteenotto. Myös hammashoidon ja aikuisneuvolan palveluja on tarjolla. Nämä palvelut siis todennäköisesti säilyvät myös uudistuksen jälkeenkin, ainakin jos käyttäjiä piisaa.

Maakuntauudistuksen suurimpina etuina pidetään tulevan isomman organisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Keskustelutilaisuudessa Luhangan perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen piti hyvänä sitä, että uudistuksen myötä perusterveydenhuollon tueksi saadaan enemmän myös erikoissairaanhoidon palveluja.

 

Vastuuvalmistelija Anu Pihl totesi, että uudistuksen tavoitteena on tasapuolistaa sote-palvelujen tarjontaa.

– Kunnissa voi olla hyvin erilaisia kriteerejä palvelujen saamiselle. Esimerkiksi Toivakassa saatetaan ottaa vanhus tehostettuun palveluasumiseen, kun Jyväskylässä samankuntoinen vanhus pääsisi vasta kotihoidon asiakkaaksi.

Palvelujen tasapuolistaminen ei välttämättä tarkoita, että parempia palveluja heikennetään. Pihlin kertomassa esimerkkitapauksessa voidaan vaikkapa kehittää Toivakan kotihoitoa siten, että vanhus pärjää pidempään omassa kodissaan.

 

Keskustelutilaisuudessa todettiin, että Luhangan kokoisesta kunnasta ei todennäköisesti saada maakuntavaltuustoon yhtään edustajaa. Pirjo Peräaho katsoi, ettei ”oman” maakuntavaltuutetun puute välttämättä haittaa pieniä kuntia.

– Valtuusto päättää palvelujen tasosta koko maakunnan alueella. Jos valtuutettu yrittää vetää oman kunnan piikkiin, hän väistämättä vetää myös muiden kuntien piikkiin, koska koko maakunnassa sovelletaan samoja kriteerejä.

Uudistuksen esittelijät painottivat, että Keski-Suomessa on uudistuksen valmistelussa haluttu ottaa mukaan hyviä käytäntöjä ja osaamista niin pienistä kuin suuristakin kunnista.

 

Anu Pihl muistutti, että kunnilla tulee uudistuksen jälkeenkin olemaan tärkeä rooli muun muassa terveyden edistämisessä. Esimerkiksi liikuntapaikkojen ylläpito kuuluu jatkossakin kuntien tehtäviin.

– Kunnilla on iso tehtävä siinä, että ikääntyvä väestö pysyy hyväkuntoisena. Tässä pitää olla yhteistyötä maakunnan ja kuntien välillä.

Luhangan perusturvajohtaja Sirpa Hyytiäinen totesi, että Luhangassa on jo vuosia sitten totuttu siihen, että väestö on varsin iäkästä. Näin myös kunnan palvelut on sopeutettu ikääntyneen väestön tarpeisiin.

Pirjo Peräaho totesikin, että suhteellisesti voimakkainta ikääntymiskehitystä ennustetaan isompiin kaupunkeihin, eikä suinkaan pieniin kuntiin.

Markku Parkkonen