Joutsan perusturvalautakunta on hyväksynyt käyttöönotettavaksi sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut 1. kesäkuuta alkaen. Kuljetuspalvelut jäivät valmisteluun, kun muiden perusturvapalveluiden asiakasmaksujen määräytymisestä päätettiin aiemmin keväällä.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kunnan järjestämien kodinhoidonpalveluiden tukipalvelua. Kuljetuspalveluja myönnetään henkilölle, jonka toimintakyky on alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi siinä määrin, ettei hänellä ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä.

Tarja Kuikka