Joutsassa halutaan osallistua päätösten valmisteluun, siitä kertoo se, että parisenkymmentä ihmistä kokoontui Parasta palvelua ikäihmisille-tilaisuuteen Hyvinvointituvalla 15.5.2018. Olimme saaneet mukaan Seututerveyskeskuksen palveluohjaajan Jenni Uusitaipaleen sekä muistihoitaja Eija Lavian, jotka kertoivat omista työnkuvistaan ja siitä, miten he voivat olla kunnassamme antamassa parasta palvelua.

Toimin tilaisuuden koollekutsujana ja alkusysäyksen antoi aiemmat kokemukseni työskennellessäni vanhuksille asumispalveluita tuottavissa yksiköissä. Lisäksi olen saanut luottamushenkilönä useita kyselyitä sote-palveluistamme kuntalaisilta, jotka etsivät vaikutuskanavia. Asumispalveluiden asiakkaan omaisena saadut kokemukset herättivät kysymyksiä, tehdäänkö Joutsassa kaikki parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluohjaaja Jenni Uusitaival toi selkeästi esiin sen, että ikäihmiset todella tarvitsevat apua omien etujensa ajamiseen, niin monimutkainen on pykäläviidakko. Esimerkiksi sosiaaliturvaan, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon liittyvissä asioissa voi kääntyä palveluohjaajan puoleen.  Hän piti myös ehdottoman tärkeänä, että ikäihmiset hoitavat edunvalvonta-asiat ajoissa kuntoon.

Tilaisuudessa nousi vahvasti esille omaishoito ja sen tilanne. Kuntamme viime vuoden tilinpäätöksen mukaan veronalaista omaishoidontukea maksettiin 59 hoitajalle vajaa 390  euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa, että hoitovuorokaudenhinta on n. 13 euroa. Vertailuarvoksi voidaan ottaa Palvelukeskus Jousen vuorokausihinta, joka on 154,82 €. Nämä luvut kertovat siitä, miten vähän kunnassamme arvostetaan omaishoitajien työtä. Keskustelussa tuli esille, ettei  Joutsassa kaikilta osin noudatettaisi lakia omaishoidon tuesta muun muassa omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksien  ja  hoito- ja palvelusuunnitelmien tarkastuksien osalta.

Joutsassa tehostettua palveluasumista tarjoaa Palvelukeskus Jousi. Vuoden 2017 tilinpäätöskirjan mukaan Jousessa toteutettiin toimintavuonna kodinomaisuuden kehittämisprojekti maalaamalla sisäseiniä ja uusimalla päiväsalin tekstiilit. Toivottavasti joku joskus ottaa kotoisasti pappaa ja mummoa kädestä kiinni, hieroo hartioita tai istahtaa hetkeksi sängyn reunalle juttelemaan.

Ajankohtaisessa sote- ja maakuntamuutosmyllerryksessä ikäihmiset tarvitsevat parhaan mahdollisen tuen ja avun. Hyvinvointituvalla pohdittiin tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteereitä, sairaalajakson jälkeistä kotiutusprosessia, minkä sairaalan voi valita hoitopaikaksi.  Jotta voimme tarjota parasta palvelua, on ikäihmiset ja heidän omaisensa otettava päätöksenteon valmisteluun mukaan, heitä on kuunneltava ja tiedon on kuljettava.

Iiris Ilmonen